For å kunne bruke den siden som det er ment trenger cookies brukes.

Jeg jobber i Rusta

«Mange muligheter for å utvikles personlig»

Desirée Fridh

«I mai 2012 ble jeg ansatt som selger, men skjønte etter kort tid at jeg ville oppover i Rusta-systemet. Ved å sette meg mål og jobbe hardt, har jeg blitt sett av mine dyktige sjefer, og de har hjulpet meg i å komme videre. Rusta er et godt sted å jobbe fordi det finnes så mange muligheter for å utvikles personlig, og også for å komme seg oppover karrieremessig. Jeg fikk jobb som sommervikar og lærte først å håndtere kassen, hvordan vi skulle opptre overfor kundene og om sortimentet vårt. Senere har jeg fått opplæring innen nye fagområder når det har vært relevant i forhold til arbeidsoppgavene mine. Alle Rustas varehus er bygget opp på samme måte, og man kjenner seg igjen uansett hvilket varehus man går inn i. Ved å jobbe i Rusta blir man kjent med hele selskapet og ikke bare sitt eget varehus. Kom og se selv!»

Desirée Fridh, stedfortredende varehussjef Rusta Kungens Kurva

«En raus organisasjon med høy trivselsfaktor»

Firas Kassem

«Jeg begynte som arbeidsleder i Rusta Uppsala i 2003, og ble etter hvert varehussjef der før jeg gikk videre som varehussjef i Rusta Stockholm. I Stockholm var jeg ansatt i overkant av fem år, men sluttet da jeg fikk spørsmål om å bygge opp Rusta Uppsala Stenhagan da den skulle åpnes. Det ble et enkelt valg siden det var nærmere der jeg bor med min familie, og i dag har jeg enda kortere vei til jobb som varehussjef i Rusta Uppsala Boländerna. Det er en fin organisasjon å lede og å være en del av, og det gir selvsagt gode resultater. Vi ser at kundene kommer tilbake, i tillegg til at det stadig kommer nye og det er veldig inspirerende. Jeg har jobbet i Rusta i elleve år fordi jeg trives så utrolig godt. Jeg vil gjerne tenke høyt og prøve ut nye ting, og det får jeg lov til her. Rusta er en raus organisasjon med høy trivselsfaktor.»

Firas Kassem, varehussjef Uppsala Boländerna

«Alle ansatte er viktig for at vi skal lykkes»

Erlend Kramer

Varehuset jeg leder åpnet i oktober, og jeg ble godt kjent med organisasjonen gjennom flere besøk på varehus i Sverige. Det er herlig å endelig ha kommet godt i gang. Et positivt engasjement og arbeidsglede er selvsagt viktig, men det er også avgjørende at du gleder deg til å møte kundene våre og er interessert i produktene vi selger. Det skal litt til at kundene blir misfornøyd. Og fornøyde kunder er det viktigste for Rusta. Miljøet vårt er inkluderende. Vi blir kjent på tvers av varehus og absolutt alle ansatte er viktig for at vi skal lykkes

Erlend Kramer, varehussjef Rusta Bergen