For å kunne bruke den siden som det er ment trenger cookies brukes.
Vi fyller 30 år og feirer med teppeuker!

Rustas forretningsidé

I Rusta ønsker vi at kundene våre skal føle seg velkomne, bli inspirert og synes at det er gøy å handle hos oss. Vi gjør det enkelt for mange mennesker å kjøpe produkter av god kvalitet til markedets beste priser i Sverige og Norge. Rustas forretningsmodell er tuftet på enkle innkjøpsprosesser, og vi unngår fordyrende mellomledd. Samtidig fører Rusta et bredt sortiment med store volum og effektiv logistikk, der vi er vår egen importør, grossist, distributør og forhandler.

Med sin drivkraft har de jordnære gründerne Anders Forsgren og Bengt-Olov Forssell preget Rustas bedriftskultur helt siden 1980-tallet. Eiernes personlige engasjement i stort og smått har skapt en sterk lojalitet blant medarbeiderne. Entreprenørskapet har smittet og fortsetter å tilføre de ansatte energi, uansett hvor i selskapet de arbeider. I Rusta står vi for verdiene enkelhet, mot, engasjement og samarbeid. I tillegg til visjonen og forretningsideen fungerer disse verdiene som styremidler, som et kompass i det daglige arbeidet i Rusta. Våre verdier gjør at vi fortsetter å vokse uten å miste vårt opphav, fokus eller vår fleksibilitet av syne.

Finansielt

I løpet av regnskapsåret 2014/2015 økte Rusta-konsernets netto omsetning til 3 591 millioner SEK, en økning på 18 prosent sammenlignet med året før (3 035 millioner SEK). Økningen i omsetningen fordeler seg på sammenlignbare varehus med sju prosent og nye varehus med 11 prosent.

Forretningsåret 2014/2015 var hendelsesrikt for Rusta, som gikk det nye året i møte med en ambisiøs agenda. Rustas etablering i det norske markedet ble gjennomført i oktober. I forkant av etableringen ble det skiftet til et nytt forretningssystem, som nå er fullt operativt i hele kjeden. Både norgeslanseringen og systemskiftet ble gjennomført etter planen og med vellykket resultat. Byggingen av Rustas nye sentrallager i Norrköping ferdigstilles i løpet av året og settes i drift i løpet av høsten, noe som vil sikre kapasitetsbehovet i lang tid fremover. Rusta har dessuten sluttført en total oppgradering av eksisterende varehus rundt omkring i Sverige. Takket være dette står vi nå vel rustet til å ta fatt på en fortsatt internasjonal ekspandering. I løpet av forretningsåret 2014/2015 ble det åpnet fem nye varehus i Sverige og seks varehus i Norge.

*Regnskapsåret 2014/2015 omfatter perioden mai 2014 til april 2015.

Ledelsen 

I 2012 overlot Rustas gründere Anders Forsgren og Bengt-Olov Forssell selskapsledelsen til administrerende direktør Göran Westerberg. I dag består Rustas ledergruppe av:

Göran Westerberg, adm.dir.
Jaana Viertola-Truini, finanssjef
Meta Persdotter, kommersiell sjef
Joakim Hammar, butikk- og sortimentssjef
Anders Kind, logistikksjef
Mats Malmberg , kvalitetssjef
Jozef Khasho, HR-sjef

Anders Forsgren og Bengt-Olov Forssell er fortsatt majoritetseierne i Rusta, som de har vært siden starten i 1986.

Bærekraft i fokus

Rusta arbeider langsiktig med å øke fokuset på vårt sosiale og miljømessige ansvar for å sikre en høy kvalitet på våre produkter og samtidig bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Rusta har en målsetting om at alle våre leverandører og deres ansatte skal ha gode arbeidsforhold. Vi har våre egne etiske retningslinjer som alle leverandører må skrive under på, og vi har våre egne inspektører i Asia som overvåker og kontrollerer at retningslinjene overholdes. Inspektørene har rett til å besøke fabrikkene der selskapets produkter produseres, uten at det annonseres på forhånd. De etiske retningslinjene tar opp spørsmål som:

• Juridiske krav
• Barnearbeid
• Sikkerhet
• Arbeidsrettslige spørsmål
• Arbeidsmiljø
• Miljø
• Behandling av dyr
• Etterlevelse og inspeksjon

Rusta stiller også tydelige krav til våre produkters innhold, konstruksjon og holdbarhet. Vi benytter ingen CITE-listede råmaterialer, og vi oppfyller alle gjeldende krav (som CE-merking, REACH, WEEE og RoHS).

I Rusta betrakter vi bærekraftighet som et kontinuerlig pågående arbeid, der vi suksessivt og ufortrødent arbeider videre med sosiale og miljømessige spørsmål. Vi vet at vi i fellesskap kan utgjøre en forskjell.

Lager og logistikk

Rusta arbeider med sentrale innkjøp direkte fra produsentene, og vi har våre egne distribusjonssentraler. Navet i logistikkjeden er distribusjonssentralene i Småland og i Hangzhou i Kina. På en vanlig dag plukkes det cirka 1300 paller på Rustas lager i Sverige. Utover det skal 400 privatkunder få sine hjembestilte varer plukket og distribuert. Drøyt 1000 paller kommer inn med lastebiler fra svenske og europeiske leverandører, samtidig som opptil 30 containere fra Asia tømmes. Rustas effektive logistikkjede er en forutsetning for at vi skal kunne tilby markedets beste priser. 


Rustas kraftige ekspandering krever økt logistikkapasitet. For å sikre fremtidige behov besluttet Rusta for et par år siden å sentralisere lagervirksomheten og bygge et nytt lager i Norrköping. Den nye distribusjonssentralen ble satt i drift høsten 2015 og er et moderne, effektivt og høyteknologisk lager på 65 000 kvadratmeter, der deler av arealet er et helautomatisert høylager. Lageret kommer på sikt til å sysselsette omkring 300 medarbeidere.