För att kunna använda sidan som den är tänkt behöver cookies användas.
V.42 Hurra nu fyller vi 30 år!

Båtlack

0,75 l Klar

  • För alla träslag
Båtlack för alla typer av trä - obehandlat eller tidigare lackerat där man vill ha en extra tålig yta. Genomhärdad efter flera dygn.
119.-

Produktinformation


Artikelnummer: 10101121
Färg: Klar
Bindmedel: Alkydbaserad
Rengöring: Lacknafta/Econafta
Glans: 80 Blank
Volym: 0,75 l
Varningstext: Brandfarligt! Förvaras oåtkomligt för barn. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Undvik inanandning av ånga. Undvik kontakt med huden. Sörj för god ventialtion.
Bruksanvisning Ladda ner
Produktinformation Ladda nerLadda ner
Säkerhetsblad Ladda ner Ladda ner