För att kunna använda sidan som den är tänkt behöver cookies användas.
V.42 Hurra nu fyller vi 30 år!

Rustas affärsidé

På Rusta vill vi att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss. Vi gör det lätt för många människor att köpa produkter av god kvalitet till marknadens bästa priser i Sverige och Norge. Rustas affärsmodell bygger på enkla inköpsprocesser och att vi undviker dyra mellanhänder. Samtidigt har Rusta ett brett sortiment med stora volymer och en effektiv logistik där vi är vår egen importör, grossist, distributör och återförsäljare.

Med sin drivkraft och prestigelöshet har grundarna Anders Forsgren och Bengt-Olov Forssell präglat Rustas företagskultur ända sedan 1980-talet. Ägarnas personliga engagemang i stort och smått har skapat en stark lojalitet hos medarbetarna. Entreprenörskapet har smittat av sig och fortsätter att ge energi till de anställda, oavsett var i företaget de arbetar. Vi på Rusta står för värderingarna Enkelhet, Mod, Engagemang och Tillsammans. De fungerar som styrmedel vid sidan av vision och affärsidé, samt som en kompass i det dagliga arbetet på Rusta. Med hjälp av värderingarna fortsätter vi att växa utan att tappa vårt ursprung, fokus eller flexibilitet.

 

Finansiell information

Under räkenskapsåret 2014/2015* uppgick Rustakoncernens nettoomsättning till 3 591 mkr, en ökning med 18 procent jämfört med föregående år (3 035 mkr). Försäljningsökningen fördelar sig på jämförbara varuhus med 7 procent och nya varuhus med 11 procent.

Verksamhetsåret 2014/2015 var händelserikt för Rusta som gick in i året med en ambitiös agenda. Rustas etablering på den norska marknaden genomfördes i oktober vilket föregicks av ett byte till ett nytt affärssystem vilket nu är fullt operativt i hela kedjan. Både Norgelanseringen och systembytet genomfördes enligt plan och med lyckat resultat. Byggnationen av Rustas nya centrallager i Norrköping färdigställdes under året och driftsattes under hösten, vilket säkrar kapacitetsbehovet för lång tid framöver. Rusta har dessutom slutfört en total upprustningen av befintliga varuhus runt om i Sverige. Tack vare detta står vi nu väl rustade att ta oss an en fortsatt internationell expansion. Under verksamhetsåret 2014/15 öppnades fem nya varuhus i Sverige och sex varuhus i Norge.

*Räkenskapsåret 2014/2015 omfattar perioden maj 2014 till april 2015.

Ledning

År 2012 lämnade Rustas grundare Anders Forsgren och Bengt-Olov Forssell över företagsledningen till VD Göran Westerberg, och idag består Rustas ledningsgrupp av:

Göran Westerberg, VD
Jaana Viertola-Truini, Finanschef
Meta Persdotter, Kommersiell chef
Joakim Hammar, Affärs- & Sortimentschef
Anders Kind, Supply Chain chef
Mats Malmberg, Kvalitetschef
Jozef Khasho, HR-chef

Anders Forsgren och Bengt-Olov Forssell är fortfarande majoritetsägare i Rusta, precis som de har varit ända sedan starten 1986.

Hållbarhet i fokus


Rusta arbetar långsiktigt med att öka medvetenheten kring socialt- och miljömässigt ansvarstagande, för att säkerställa en hög kvalitet på våra produkter och samtidigt medverka till ett mer hållbart samhälle.

Rusta strävar efter att alla våra leverantörer och deras anställda ska ha goda arbetsförhållanden. Vi har vår egen uppförandekod som skrivs under av alla leverantörer, och vi har våra egna inspektörer i Asien som bevakar och kontrollerar kodens efterlevnad. Inspektörerna har rätt att oannonserat besöka fabriker där tillverkning av företagets produkter sker. Uppförandekoden tar upp frågor som:

  • Lagliga krav
  • Barnarbete
  • Säkerhet
  • Arbetsrättsliga frågor
  • Arbetsmiljö
  • Miljö
  • Behandling av djur
  • Efterlevnad och inspektion

Rusta ställer också tydliga krav på våra produkters innehåll, konstruktion och livslängd. Vi använder inga råmaterial listade på CITE och vi uppfyller all gällande lagstiftning (som CE-märkning, REACH, WEEE och RoHS).

Vi på Rusta ser hållbarhet som ett ständigt pågående arbete där vi successivt arbetar vidare med sociala- och miljömässiga frågor. Vi vet att vi tillsammans kan vi göra skillnad.

Lager och logistik

Rusta arbetar med centrala inköp direkt från tillverkarna och vi har våra egna distributionscentraler. Naven i logistikkedjan är distributionscentralerna i Småland och i Hangzhou, Kina. En vanlig dag plockas det ca 1 300 varuhuspallar på Rustas lager i Sverige. Utöver det skall 400 privatkunder få sina hembeställda varor plockade och distribuerade. Drygt 1 000 pallar kommer in via lastbilar från svenska och europeiska leverantörer samtidigt som upp till 30 containers från Asien töms. Rustas effektiva logistikkedja är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda marknadens bästa priser.

Rustas kraftiga expansion kräver utökad logistikkapacitet. För att säkra framtida behov beslutade Rusta för ett par år sedan att centralisera lagerverksamheten och bygga ett nytt lager i Norrköping. Den nya distributionscentralen sattes i drift under hösten 2015 och är ett modernt, effektivt och högteknologiskt lager på 65 000 kvadratmeter, där delar av ytan är ett helautomatiserat höglager. Lagret kommer på sikt att sysselsätta omkring 300 medarbetare.