För att kunna använda sidan som den är tänkt behöver cookies användas.
V.43 Vi fyller 30 år och firar med mattveckor!

Rustas historia

Allt började 1986...

Det första varuhuset öppnades 1986 i Gävle av entreprenörerna Anders Forsgren och Bengt-Olov Forssell, som fortfarande är företagets huvudägare och aktiva i företaget. Öppningen följdes av nya varhus i Uppsala och Östersund, och innan året var slut hade Rusta-kedjan vuxit till fem varuhus. I början av 1998 fanns 15 varuhus i Sverige, och det var också då vi öppnade vårt första inköpskontor i Asien.

Framgångarna och den snabba expansionen fortsatte under hela 90-talet. Vid millennieskiftet var antalet varuhus 25, och 2008 bestod Rusta av 52 varuhus och sysselsatte 578 personer. Expansionstakten har under de senaste åren varit kraftig, och idag har Rusta 79 varuhus i Sverige – från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Rustas utlandsetablering. År 2014 blev ett historiskt år för Rusta då vi etablerade oss på den norska marknaden med fem varuhus. I dag finns åtta Rusta-varuhus i Norge samt ett kontor på Strømmen utanför Oslo.

Kontroll på värdekedjan är en kvalitetsfråga. Rusta har fem inköpskontor i Asien vilket gör att vi kan ta en aktiv roll i produktutvecklingen. Sammanlagt omfattar de lokala inköpskontoren närmare 80 medarbetare. Våra kontor i Asien möjliggör det för oss att göra frekventa kvalitetskontroller av såväl produktkvalitet som arbets- och tillverkningsförhållanden.

Rusta - Inga mellanhänder

Annons från 1990