Lannoitteet keväästä syksyyn

Lannoitteet ovat kasvien elintärkeää ravintoa kasvun, kukinnan ja sadon varmistamiseksi. Maaperässämme ei ole riittävästi tai oikeassa suhteessa ravinteita. Kasvit tarvitsevat runsaasti kolmea pääravinnetta typpeä (N), fosforia (P) ja kaliumia (K) sekä hivenravinteita, jotka ovat tasapainoisen kasvun kannalta välttämättömiä.

Lannoitteet keväällä

Lannoittaminen on tärkeintä keväällä kasvukauden alussa. Suurin osa kasvusta, johon kasvit tarvitsevat typpeä (N), tapahtuu juhannukseen mennessä. Lannoitus kannattaa tehdä jo ennalta kalkittuun maaperään mutta kalkin ja lannoitteen voi levittää myös samanaikaisesti.

Kevätlannoituksessa lannoite levitetään tasaisesti nurmialueille, kasvustolle tai kasvualtaisiin oksiston kehän muodostamalle alueelle pakkauksen annosteluohjeen mukaisesti. Yksivuotisten kasvien lannoitus aloitetaan myös keväällä veteen lisättävillä yksivuotiselle kasveille tarkoitetuilla lannoiteliuoksilla, lannoitekävyillä tai -rakeilla. Myös luonnonlannoitteita voi käyttää. Ne vapauttavat ravinteita hitaammin ympäristöön ja ovat hyväksi pieneliöstölle. Lannoittamisen jälkeen kannattaa levittää katteet ja valmis kompostiaines, jos sitä käytetään.

Lannoitteet keskikesällä

Keskikesällä maa vaatii jo hyvin typpipitoista täydennyslannoitusta hyvällä kasvulle. Kun sato on korjattu ja kasvukausi vielä käynnissä, monivuotisille kasveille annetaan jo kalkkipitoisempaa lannoitetta, jolloin kasvit alkavat valmistautumaan talveen ja talvehtiminen onnistuisi mahdollisimman hyvin. Kesäkukat ja vihannekset lannoitetaan kasteluveden joukkoon sekoitettavilla kastelulannoitteilla.

On hyvä muistaa, että typpi (N) ei juurikaan varastoidu maaperään ja lämmin ja kostea ilma kuluttaa sitä paljon. Lannoittaminen kannattaakin tehdä ennen sadetta, jolloin ravinteet valuvat veden mukana juuristoon. Kuivina kausina maaperä on hyvä kastella heti lannoituksen jälkeen. Kastelu ehkäisee nurmikon polttovioituksia eli kasvuston palamista. Lannoituksen voi tehdä luonnon- tai keinolannoitteilla.

Lannoitteet syksyllä 

Syyslannoitus parantaa kasvien kukkasilmujen muodostusta ja talvenkestävyyttä, joten se on tärkeää etenkin kukkiville kasveille, hyötykasveille, marjakasveille sekä hedelmäpuille. Sopiva ajankohta syyslannoitukselle on ennen lehtien kellastumista, jolloin kasvit vielä imevät ravinteita. Marjapensaat ja hedelmäpuut kannattaa lannoittaa heti sadonkorjuun jälkeen. Hyvin ravittuina kasvit selviytyvät talvesta paremmin.