Produkter

  Vis alle søkeresultat

  Kategorier

   Kategorier

    Verdt å lese

     varehus

      Vis alle søkeresultat

      Feilsøkingsguide Hoverboard

      1. Kalibrering - Hoverboardet føles ubalansert, hjulene synkroniserer ikke, ristinger

      Hvis Hoverboardets balansesystemet er i ubalanse og ikke fungerer som det skal, varsler den vanligvis ved at balanseindikatoren lyser rødt og et varselsignal høres.
      Hvis Hoverboardet føles vinglete og ubalansert, rister når du kjører, hvis hjulene ikke synkroniserer eller drar i en retning, prøv først å gå av Hoverboardet og plassere det på et flatt underlag. Hvis balanseindikatoren fremdeles lyser rødt - kalibrer den ved hjelp av trinnene under.

      Slik kalibrerer du Hoverboardet:

      1. Plasser Hoverboardet ditt på et flatt underlag, for eksempel ett gulv.
      2. Slå av Hoverboardet.
      3. Plasser pedalene parallelt med hverandre og horisontalt til bakken (slik at de verken er vendt fremover eller bakover).
      4. For nøyaktig plassering, bruk et vater.
      5. Tips! Bruk isoporen som Hoverboardet ble levert med for å lettere holde det i nivå. Skjær ut et hull i siden på isoporen slik at du kommer til PÅ/AV-knappen.
      6. Hold PÅ/AV-knappen inne i 10 sekunder (fortsatt i balansert modus) til lysene på forsiden blinker raskt flere ganger med påfølgende pause, og deretter blinker sakte
      7. Nå er Hoverboardet kalibrert. Slipp knappen.
      8. OBS! Slå av Hoverboardet for at kalibreringen skal lagres!!
      9. Slå på Hoverboardet igjen, det er nå klar til å kjøres.
      10. Hvis feilen vedvarer, gjenta kalibreringen som beskrevet over ytterligere en gang til.

      2. Hoverboardet lader ikke / Batteriladeren fungerer ikke

      Hvordan tester jeg om laderen fungerer og lader som den skal?

      Det er enkelt å kontrollere at batteriladeren fungerer, og at Hoverboardet lader som det skal.

      • Start med å sette laderen ordentlig inn i en stikkontakt.
      • Hvis batteriladeren fungerer skal dioden på laderen lyse grønt når den er innkoblet i vegguttaket, men ikke i Hoverboardet.
      • Hvis den ikke lyser er batteriladeren sannsynligvis ødelagt.
      • Deretter setter du batteriladeren i Hoverboardet.
      • Nå skal batteriladeren lyse rødt. Det indikerer at Hovedboardet lader.
      • Hoverboardet skal være avslått under lading
      • Når Hoverboardet er fulladet, skifter batteriladeren til grønt lys.
      • Når Hoverboardet er fulladet og slått på, lyser batteriindikatoren på Hoverboardet med grønt lys.
      • Hvis batteriladeren lyser grønt, men går over til rødt når du kobler den til Hoverboardet kan det skyldes at batteriet er stengt av i sikkerhetsmodus på grunn av en midlertidig overbelastning.

      Prøv å aktivere batteriet på følgende to måter i rekkefølgen under:

      Metode 1

      Plugga in laddaren i hoverboardens laddningskontakt och i ett vägguttag.Tänk på att passa spåret i kontakterna.

      Koble laderen til Hoverboardets ladekontakt og til et strømuttak. Tenk på at sporene skal passe i kontaktene.

      1. Slå på Hoverboardet.
      2. Deretter fjerner du laderpluggen fra Hoverboardets ladekontakt.
      3. Sett inn laderen igjen i Hoverboardets ladekontakt.
      4. Nå skal LED-indikatoren på batteriladeren lyse rødt, noe som indikerer lading og Hoverboardets batteriindikator skal blinke.
      5. Hvis ladingen fungerer som den skal, fortsett å lade med Hoverboardet stengt av.
      6. Lad til det er fulladet før du kjører igjen.

      Hvis ikke ladingen fungerer, gjentar du trinn 1-6 igjen, deretter metode 2.

      Metode 2

      1. Koble laderen til Hoverboardets ladekontakt og til et strømuttak.
      2. Etter ca 5 -10 minutter, slå på og av igjen.
      3. Etter 20 sekunder, slå på Hoverboardet og steng det av igjen.
      4. Etter 20 sekunder, slå på Hoverboardet igjen.
      5. Nå skal LED-indikatoren på batteriladeren lyse rødt, noe som indikerer lading og Hoverboardets batteriindikator skal blinke.
      6. Hvis ladingen fungerer som den skal, fortsetter du å lade med Hoverboardet stengt av.
      7. Vent til Hovedboardet er fulladet før du kjører igjen.

      Hvis ladingen fremdeles ikke fungerer etter aktivering - kontakt nærmeste varehus for å reklamere på Hoverboardet ditt.

       

      3. Batteriindikatoren blinker grønt

      • Hvis batteriindikatoren blinker grønt, er batterinivået lavt og batteriet må lades.
      • Balanse og funksjon av Hoverboardet fungerer ikke uten ladet batteri, og det fører til økt risiko for skade.
      • Gå av og lad Hoverboardet før du bruker det.

      4. Batteriindikatoren lyser rødt og en lyd høres

      • Hvis batteriindikatoren lyser rødt og en lyd høres, er batteriet tomt og må lades umiddelbart.
      • Balanse og funksjon av Hoverboardet fungerer ikke uten ladet batteri, og det fører til økt risiko for skade.
      • Batterisikkerhet og levetid påvirkes også negativt hvis ikke produktet lades umiddelbart.
      • Gå av og lad Hoverboardet før du bruker det.

      5. Hoverboardet er "dødt", kan ikke skrus på

      • Prøv først å lade Hoverboardet, det mest sannsynlige er at batteriet er utladet.
      • Hvis Hoverboardet er blitt utsatt for stor belastning, f.eks en meget bratt bakke, kan det ha blitt slått av i beskyttelsesmodus. Batteriet må aktiveres for å få det igang igjen.
      • Prøv å aktivere batteriet på en av følgende to måter (start med metode 1) som beskrives under avsnitt 2 over.
      • Hvis Hoverboardet ikke fungerer etter lading og aktivering - kontakt nærmeste varehus for å reklamere på ditt Hoverboard.

      6. Det ene hjulet driver ikke

      • Dersom ett av hjulene ikke fungerer eller driver, prøv først å kalibrere flere ganger - se avsnitt 1.
      • Hvis hjulet fremdeles ikke fungerer etter kalibrering - kontakt nærmeste varehus for å reklamere på Hoverboardet ditt.

      7. Hoverboardet fortsetter å spinne rundt, selv om ingen bruker det

      • Hvis et eller begge hjulene fortsetter å kjøre selv om ingen står på Hoverboardet, prøv først å kalibrere flere ganger - se avsnitt 1.
      • Hvis det ikke hjelper med kalibrering - kontakt nærmeste varehus for å reklamere på Hoverboardet ditt

      8. Kontakten til laderen er ødelagt

      • Kontakten til laderen kan bli ødelagt hvis man er uforsiktig når man drar ut ledningen.
      • En vanlig årsak til at den blir ødelagt er at man drar i ledningen i stedet for i kontakten. Det belaster kontakten skjevt og kan føre til bruddfeil.
      • Den riktige måten er å holde i kontakten (ikke i ledningen) og dra den rett ut.
      • Pass på at sporet i kontakten passer med de i kontakten, ellers risikerer du at stiften i kontakten blir skadet.
      • Hvis kontakten din er ødelagt, kan du kjøpe en ny lader med ledning som reservedel.
      • Kontakt nærmeste varehus for å bestilling av ny lader med ledning - Det er viktig at du oppgir riktig artikkelnummer ved bestilling av reservedeler - det står på etiketten på undersiden av Hoverboardet (Rusta produktnr.).

      9. Ødelagt / ripet skall

      • Når man kjører Hoverboardet og hopper av i fart kan Hoverboardet fortsette å rulle og det er risiko for riper eller skader.
      • Tenk derfor på at du alltid venter med å gå av Hoverboardet til det har stoppet helt.
      • Hvis ditt nye Hoverboard har fått riper eller skader på skallet, kan du kjøpe nye skall som reservedeler. Hvis Hoverboardet har fått en skade/sprekk i skallet er det risiko for at fuktighet kan trenge inn og skade elektronikken. Hvis dette er tilfellet bør man bytte skall for at ikke Hoverboardet skal skades.
      • Kontakt ditt nærmeste varehus for bestilling av nytt skall - Det er viktig at du oppgir riktig artikkelnummer ved bestilling av reservedeler - det står på etiketten på undersiden av Hoverboardet (Rusta produktnr.).

      10. Sprutskjermbeskyttelsen er ødelagt eller har løsnet

      • Når man kjører Hoverboardet og hopper av i fart kan Hoverboardet fortsette å rulle og det er risiko for riper eller skader.
      • Tenk derfor på at du alltid venter med å gå av Hoverboardet til det har stoppet helt.
      • Hvis sprutskjermbeskyttelsen løsner er det lett å trykke dem fast igjen. Hvis de er ødelagte, kan man kjøpe nye som reservedeler.
      • Kontakt nærmeste varehus for bestilling av ny sprutskjermbeskyttelse - Det er viktig at du oppgir riktig artikkelnummer ved bestilling av reservedeler - det står på etiketten på undersiden av Hoverboardet (Rusta produktnr.).

      11. Noe er løst og det skramler inni Hoverboardet

      • Hvis det høres ut som noe er løst og skramler inni Hoverboardet, kan et være en skrue som ikke var godt nok strammet til og har løsnet.
      • Slå av Hoverboardet og kontakt nærmeste varehus for å reparere feilen.