Rusta Alnabru og Strømmen er stengt grunnet rådende smittesituasjon.

Bærekraftrapporter

Hos Rusta ønsker vi å gjøre det enkelt å kjøpe produkter av god kvalitet til den beste prisen, uten å gå på kompromiss med vårt ansvar for fremtidige generasjoner. I Rustas bærekraftrapport kan du lese om hvordan vi arbeider med bærekraft i praksis. Rapporten er utarbeidet i tråd med rapportstandarden Global Reporting Initiative (GRI) samt den svenske Årsredovisningslagen.

Bærekraftrapport 2019/2020
GRI Profile

Bærekraftrapport 2018/2019
GRI Profile

Bærekraftrapport 2017/2018
GRI Profile