Rusta Alnabru og Strømmen er stengt grunnet rådende smittesituasjon.

Samarbeid og nettverk

For Rusta er det viktig å samarbeide med organisasjoner som arbeider for en mer bærekraftig, likeverdig og rettferdig utvikling av samfunnet. Vi har valgt å gi bidrag til bistandsorganisasjonen Leger uten grenser.

Leger uten grenser

Rusta er partner med Leger uten grenser (MSF), verdens største medisinske humanitære organisasjon.
Leger uten grenser arbeider i rundt 70 land for å hjelpe mennesker i nød – med alt fra psykologisk hjelp til livsviktige ernæringstilskudd. Blant annet bygger de sykehus i flyktningleirer, hjelper kvinner med å føde trygt, vaksinerer barn for å forebygge epidemier og bistår med rent drikkevann. Rustas engasjement var et initiativ fra de ansatte i forbindelse med flyktningstrømmen i 2015.

Les mer om Leger uten grenser.

 

UN Global Compact

I 2018 ble Rusta med i UN Global Compact for å støtte arbeidet med å innføre de ti prinsippene i UN Global Compact i Rustas forretningsstrategier og retningslinjer.

Les mer om UN Global Compact.


Mitt liv

Som et ledd i Rustas mangfoldsarbeid støtter vi Mitt Liv – et sosialt foretak som arbeider for et inkluderende samfunn. Gjennom mentorprogrammer, utdanning og stort nettverk gir Mitt Liv personer med utenlandsk bakgrunn muligheten til å bli integrert i det svenske arbeidsmarkedet.

Les mer om Mitt Liv