Medlemsvilkår for Club Rusta

Gjelder f.o.m. 2018-05-25.

Generelt

Disse vilkårene gjelder for Club Rusta Norge (heretter kalt «Club Rusta»), et lojalitetsprogram utstedt av Rusta AB med organisasjonsnummer 556280-2115 og adresse Kanalvägen 12, 4 etg., 194 61 Upplands Väsby, Sverige (heretter kalt «Rusta»).

Som medlem i Club Rusta får du fordeler i form av klubbpriser på utvalgte produkter, tilgang til din kjøpshistorikk på «Mine Sider», 365 dagers åpent kjøp mot fremvisning av kvittering samt at varen returneres i ubrutt originalforpakning, flere og bedre tilbud jo oftere du handler hos oss samt nyhetsbrev fylt med tips og inspirasjon.

 

Medlemskap

Club Rusta er for privatpersoner som er kunder hos Rusta. For å bli medlem må du ha fylt 16 år. For å administrere medlemskapet ditt har vi behov for din e-postadresse og ditt mobilnummer. Ved at du godkjenner disse vilkårene bekrefter du at de opplysningene som du oppgir om deg selv er korrekte.

Søknad om medlemskap gjøres i ett av våre varehus, på SMS eller på www.rusta.com/no/club-rusta/registrer/. Medlemskapet er kostnadsfritt og er gyldig i samtlige Rusta-varehus i Norge. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til noen andre.


Behandling av personopplysninger

Opplysningene som vi samler inn om deg benyttes til å administrere medlemskapet ditt, samt for å sende informasjon og tilbud til deg. Som medlem hos oss kan du se hvilke opplysninger som er lagret om deg på «Mine Sider» på www.rusta.com.


Rusta er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som skjer i forbindelse med ditt medlemskap i Club Rusta. For mer informasjon om Rustas behandling av personopplysninger, inkludert rettighetene dine og de sikkerhetstiltak som Rusta har gjort for å beskytte din integritet, se Rustas personvernpolicy.


Markedsføring

Rusta forplikter seg til å gi medlemmer i Club Rusta personlige tilbud basert på medlemmenes kjøpshistorikk hos Rusta. Ved registrering av kjøp gjennom Club Rusta samler Rusta derfor inn opplysninger om kjøpene dine. Informasjonen om kjøpene dine brukes til å gi deg tilbud og rabatter samt til markedsføring av både generell og målrettet karakter. Opplysninger om hvilke varer og tjenester som er kjøpt, behandles ikke lenger enn 24 måneder fra kjøpet er gjort til de formålene som er beskrevet over.

Merk at hoveddelen av all kommunikasjon fra Club Rusta skjer via e-post eller SMS og på dine vilkår. Du velger selv hvordan du ønsker å motta informasjon. Hvis du ønsker å endre innstillingene dine eller korrigere de opplysningene som finnes om deg, gjør du det på «Mine Sider» eller ved å kontakte Rustas kundeservice.

Hvis du ikke ønsker å motta personlig direktereklame eller tilbud kan du kontakte Rusta (se kontaktopplysninger under) og be om at det opphører. En vesentlig del av Club Rusta er dog at Club Rusta skal gi personlig direktereklame og tilbud. En innvending mot dette, innebærer at Rusta har rett til å ensidig avslutte medlemskapet i Club Rusta.

Ved at du melder deg inn i Club Rusta bekrefter du at du er innforstått med, og godkjenner, Club Rustas vilkår for medlemskap og at du er innforstått med, og godkjenner, Rustas personvernpolicy

 

Avtaletid og endring i vilkår

Medlemskapet ditt gjelder inntil videre og kan sies opp når som helst av en av partene. Hvis du ønsker å si opp medlemskapet kontakter du Rustas Kundeservice, customerservice@rusta.com. Medlemskapet ditt avsluttes senest 30 dager etter at Rusta har mottatt beskjed om oppsigelsen. Hvis du ikke har vært aktiv i Club Rusta de siste 24 månedene, for eksempel ved at du ikke har handlet, deltatt på arrangementer eller besøkt «Mine Sider», kommer Rusta til å avslutte medlemskapet ditt. Hvis du bryter medlemsvilkårene for Club Rusta, eller vi mistenker misbruk av medlemskapet, kommer medlemskapet ditt til å bli avsluttet med umiddelbar virkning.

Rusta har rett til å endre disse vilkårene. Ved mindre endringer av disse vilkårene kommer Rusta til å publisere de justerte vilkårene på www.rusta.com/no/clubrusta/villkor med informasjon om når endringene trer i kraft. Hvis Rusta gjennomfører vesentlige endringer i vilkårene, kommer Rusta til å informere deg via e-post. Hvis du ikke godtar vilkårsendringen kan du si opp medlemskapet med umiddelbar virkning.

 

Uforutsette hendelser

Rusta er ikke ansvarlig for feil og mangler som skyldes omstendigheter utenfor Rustas kontroll slik som lovendring, statlige tiltak, krig, streik, blokade, boikott, lockout eller andre lignende omstendigheter. Forbeholdet i spørsmålet om streik, blokade, boikott og lockout gjelder selv om Rusta selv iverksetter eller deltar i slike hendelser. Rusta er heller ikke pliktig i de tilfeller til å erstatte feil og mangler som oppstår hvis Rusta har vært normalt aktsom.


Gjeldene lover, tvist m.m.

Disse vilkårene reguleres av norsk lov og tvister skal prøves for norske domstoler.

 

Kontakt

Hvis du har spørsmål om Club Rusta, ta gjerne kontakt med ditt varehus, Rustas kundeservice på customerservice@rusta.com eller på telefonnummer 815 03 260. Hvis du har spørsmål om hvordan vi håndterer personopplysningene dine kan du kontakte Rusta eller lese mer i vår personvernpolicy


For kontakt via brev, kan dette sendes til: Rusta AB, Postboks 5064, 194 61 Upplands Väsby, Sverige