Rusta Alnabru og Strømmen er stengt grunnet rådende smittesituasjon.

Termometer

Termometer