Produkter

  Vis alle søkeresultat

  Kategorier

   Kategorier

    Verdt å lese

     varehus

      Vis alle søkeresultat

      Fuktsluker

      • Motvirker fukt og mugg
      Fuktsluker som motvirker fukt, mugg og dårlig lukt. Nok til 1–3 måneder, avhengig av overflate og fuktighetsgrad. Refillene passer også til andre merker på markedet.
      3990 (59,90) Spar 20.-
      Vis

      Produktinformasjon


      Artikkelnummer: 308015460101
      Advarselstekst: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask deg grundig etter håndtering. Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser, hvis det er enkelt å gjøre. Fortsett å skylle. Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Kontakt lege.