Bra forarbeid er halve jobben

Med et godt grunnarbeid og rett verktøy blir selve malingsarbeidet enklere og mer moro. I tillegg kommer malingen til å vare lenger.

Umalte overflater
Sørg for at overflatene er fri for mugg, alger eller andre vekster. Start alltid med å rengjøre. Bruk Grunnolje V i skjøter, på endestykker og på spikerhoder før du grunnmaler med Utegrunn V.

Tidligere malte overflater

 • Skrap overflaten og vask rent. En ren overflate er veldig viktig for et langvarig resultat. Den enkleste måten å påføre malervask på er med en lavtrykksprøyte.
 • Sett av nok tid. Overflaten må få tid til å tørke før grunnings- og malingsarbeidet kan settes i gang.
 • Sprekker og hull fyller du lett ut med lateksfugemasse.


Renovering av vinduer

 • Hvis treet er veldig tørt er det lurt å stryke på et lag med Grunnolje V.
 • Hvis du har skrapet ned til treet må du grunne med Utegrunn V før du maler med Vindus- & Allroundmaling.


En bra pensel er avgjørende
Jobben går raskere med en god pensel. En god pensel legger et jevnere lag, også på ujevne overflater, og gjør at jobben holder lenger. Vi har et bredt sortiment av gode pensler i ulike bredder.

Å male med fasademaling
Vår vannfaste maling Premium Fasademaling og nye Vindus- & Allroundmaling kan brukes på alle tidligere malte underlag, bortsett fra på overflater malt med rødmaling (slamfarge). Det eneste kravet er at overflaten er ren, tørr og fast. Begge variantene gir en slitesterk overflate med lang holdbarhet som lett kan holdes ren med vannslange. Med vår maling Traditionell Oljemaling kan du male på overflater som tidligere er malt med oljemaling eller oljelasur. Ønsker du å male med rødmaling, husk at den bare er egnet for nytt treverk eller tidligere rødmalte overflater.

Å male med lasur
Lasur brukes til å behandle og vedlikeholde nytt uhøvlet eller høvlet trevirke, og for ommaling av tidligere lasurbehandlede overflater. Lasur får fram treets naturlige årringer og struktur, og gir et unikt resultat der fargen kan oppfattes som gjennomsiktig. Dette er fordi pigmentinnholdet er lavere enn i de fargene som er dekkende. Et lasurbehandlet hus krever derfor mer vedlikehold enn et hus som er malt med dekkende maling. Derimot er det enklere å vedlikeholde fordi det er minimalt med avskallet maling som må skrapes. En nyhet er 2-in-1 Allround treolje, som passer utmerket til overflater som trenger en oppfriskning. Særlig effektiv når forholdene ikke er optimale.

Å male vinduer
Vinduene er husets øyne sies det, og våre blikk dras jo ofte til nettopp vinduene når vi ser på hus. Vinduer og annet finsnekkeri er også de mest utsatte delene på et hus.
Derfor er det viktig å være ekstra nøye her, og at du jevnlig ser over og retter opp skader som oppstår. Bruk våre nyutviklede vannbaserte systemer med Grunnolje V, Utegrunn V og til slutt Vindus- & Allroundmaling.

Å male på mineralske overflater
Mineralske materialer (murpuss, betong, murstein, sement m.m.) krever en del forberedelser. Kontroller først overflatens tilstand. Høres det hult ut når du banker på murpussen kan den ha løsnet fra underlaget og bør da fjernes helt rundt området. Reflekt Puss & Murmalinger egnet for fasader, hussokler, murer m.m.

Å behandle med treolje
For å opprettholde treets naturlige utseende passer vår Treolje best. Den hindrer at treverket brytes ned av vær og vind, og gir en fin glans. Den gir også en mer smuss- og fuktavvisende overflate. I Reflekts oljesortiment finner du tilpassede oljer for alle vanlige tresorter og overflater. Oljene er laget for å beskytte og bevare treet, og for å gi det et langt liv.

Rengjøring
Nøkkelen til et vellykket sluttresultat er et grundig rengjort underlag. I Reflekts rengjøringssortiment finner du produkter for effektiv rengjøring av de fleste overflater som fasader, møbler og tredekk.

Grunning
Et grundig forarbeid er avgjørende for et godt sluttresultat. Feil og mangler kan ikke skjules med maling. Du bør bruke lengre tid på forarbeidet enn på selve malerarbeidet. Start med å beskytte og dekke alt som du ikke skal male. Bruk plastfolie eller gulvpapp.

Noe å tenke på:

 • Sørvendte overflater blekes mest av solen.
 • Nordvendte overflater er mest utsatte for begroing p.g.a. skyggen.
 • Liggende kledning er spesielt utsatt fordi vann og fuktighet kan trenge inn i skjøtene, og fordi endestykkene ofte ikke er beskyttet.
 • Takutstikk beskytter og forlenger holdbarheten, både på fasader og vinduer.
 • Planter i nærheten av bygningen holder på fuktigheten, gir skygge og øker risikoen for begroing.
 • Endestykker og skjøter er spesielt sårbare overflater. Sokkelen bør være høy nok slik at endestykkene ikke skal havne for nær bakken.
 • Stående kledning er spesiell sårbar hvis ikke endestykkene er beskyttet og skråskjært med dryppkant mot bakken. Avstanden til bakken skal være slik at sprut ikke når opp til underkanten av planken.