Produkter

  Vis alle søkeresultat

  Kategorier

   Kategorier

    Verdt å lese

     varehus

      Vis alle søkeresultat

      Rustas historie

      Første varehuset 1986

      Det første varehuset ble åpnet i 1986 i Gävle i Sverige av gründerne Anders Forsgren og Bengt-Olov Forssell, som fortsatt er selskapets hovedeiere og aktive i selskapet. Åpningen ble fulgt opp av nye varehus i Uppsala og Östersund, og før året var omme hadde Rusta-kjeden vokst til fem varehus. I begynnelsen av 1998 fantes det 15 varehus i Sverige, og det var også da vi åpnet vårt første innkjøpskontor i Asia.

      Suksessen og den raske ekspanderingen fortsatte utover hele 1990-tallet. Ved årtusenskiftet var antallet varehus oppe i 25, og i 2008 bestod Rusta av 52 varehus og sysselsatte 578 personer. Ekspanderingstakten har vært kraftig de siste årene.


      Rusta etablerer seg i utlandet 2014 ble et historisk år for Rusta da vi etablerte oss i det norske markedet med fem varehus. I dag finnes det 36 Rusta-varehus i Norge.

      Kontroll over verdikjeden er et spørsmål om kvalitet. Rusta har fem innkjøpskontorer i Asia, noe som gir oss en aktiv rolle i produktutviklingen. Til sammen omfatter de lokale innkjøpskontorene nærmere 80 medarbeidere. Kontorene i Asia gjør det mulig for oss å foreta hyppige kvalitetskontroller av både produktkvaliteten og arbeids- og produksjonsforholdene.

      Rusta - Inga mellanhänder

      Annonse fra 1990