Første varehuset 1986

Det første varehuset ble åpnet i 1986 i Gävle i Sverige av gründerne Anders Forsgren og Bengt-Olov Forssell, som fortsatt er selskapets hovedeiere og aktive i selskapet. Åpningen ble fulgt opp av nye varehus i Uppsala og Östersund, og før året var omme hadde Rusta-kjeden vokst til fem varehus. I begynnelsen av 1998 fantes det 15 varehus i Sverige, og det var også da vi åpnet vårt første innkjøpskontor i Asia.

Suksessen og den raske ekspanderingen fortsatte utover hele 1990-tallet. Ved årtusenskiftet var antallet varehus oppe i 25, og i 2008 bestod Rusta av 52 varehus og sysselsatte 578 personer. Ekspanderingstakten har vært kraftig de siste årene.


Rusta etablerer seg i utlandet 2014 ble et historisk år for Rusta da vi etablerte oss i det norske markedet med fem varehus. I dag finnes det 40 Rusta-varehus i Norge. I 2017 gikk Rusta inn på det tyske markedet. Der har vi i dag tre varehus. 2018 kjøpte Rusta den finske butikskedjen Hong Kong med 25 varehus, 2020 re-brandades Hong Kong til Rusta, hvilket betyr at Rusta er aktive på fire markeder.

Kontroll over verdikjeden er et spørsmål om kvalitet. Rusta har fem innkjøpskontorer i Asia, noe som gir oss en aktiv rolle i produktutviklingen. Til sammen omfatter de lokale innkjøpskontorene nærmere 80 medarbeidere. Kontorene i Asia gjør det mulig for oss å foreta hyppige kvalitetskontroller av både produktkvaliteten og arbeids- og produksjonsforholdene.

Rusta - Inga mellanhänder

Annonse fra 1990