Produkter

  Visa alla sökresultat

  Kategorier

   Kategorier

    Läsvärt

     Varuhus

      Visa alla sökresultat

      Hållbarhet & kvalitet

      Vi på Rusta ser hållbarhet som ett pågående arbete där vi ständigt jobbar för att förbättra oss inom sociala- och miljömässiga frågor. Vi vet att vi tillsammans kan göra skillnad och medverka till ett mer hållbart samhälle.

       

      På Rusta innefattar begreppet hållbarhet fyra dimensioner: socialt ansvar, miljö, ekonomi och produkter. Vi ser hållbarhet som en möjlighet – utvecklas Rusta inom området så kommer det att gynna våra anställda, de samhällen vi är verksamma inom, fabrikerna som tillverkar våra produkter och på sikt också våra kunder.

       

      Socialt ansvar

      Rusta strävar efter att alla våra leverantörer och deras anställda ska ha goda arbetsförhållanden. Vi har vår egen uppförandekod som skrivs under av alla leverantörer.

       

      Drygt en tredjedel av Rustas sortiment tillverkas i Asien. Vi har därför valt att ha hög närvaro där, något vi ser som en stor fördel. Vi har fyra lokala inköpskontor med åttiotalet anställda. Här ingår även egna kvalitetstekniker, specialister och inspektörer. Dessa bevakar och kontrollerar att vår uppförandekod efterlevs. Inspektörerna har rätt att oannonserat besöka fabriker där tillverkning av Rustas produkter sker.

       

      Vår uppförandekod omfattar arbetsvillkor, säkerhet och hälsa, etik, miljö, art- och djurskydd med mera. För att få leverera produkter till Rusta måste våra leverantörer bl.a. uppfylla följande krav:

       

      • Se till att varje anställd har ett klart och tydligt anställningskontrakt
      • Se till att allt arbete sker frivilligt
      • Se till att inget barnarbete förekommer och att de anställdas löner uppfyller eller överträffar lagliga minimilöner.
      • Se till att förebygga kritiska hälso- och säkerhetsrisker samt allvarlig miljöförstöring.

       

      Vidare har vi tagit fram tydliga riktlinjer för hur våra leverantörer behandlar djur. Till exempel är alla våra fårskinn tillverkade av restprodukter från djur som slaktas och vi säkerställer även att våra produkter som innehåller dun och fjädrar produceras på ett ansvarsfullt sätt.

       

      Rusta tillfrågas ofta om att finansiellt eller på andra sätt stödja organisationer och evenemang. Sedan 2015 har vi valt att skänka hela vårt finansiella stöd åt biståndsorganisationen Läkare Utan Gränser.

       

      Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

       

      Miljö

      När det kommer till miljö jobbar vi ständigt med att bli bättre på att mäta och minska våra vattenutsläpp, energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och avfallshantering, såväl på kontors- som varuhus- och lagernivå.

       

      I de fall det är möjligt tittar vi på förutsättningarna för att byta ut material mot mer miljövänliga och hållbara alternativ. Vi erbjuder bland annat FSC-, Oeko-Tex-, Fairtrade-certifierade produkter i vårt sortiment. Enligt ett nytt EU-direktiv måste samtliga medlemsländer göra ett gemensamt krafttag för att minska användandet av plastpåsar. VI på Rusta informerar våra kunder om fördelarna med att återvinna plastpåsar och inte använda fler än nödvändigt.

       

      Inom transporter och distribution strävar vi alltid efter att fylla våra containrar och pallar till max. Effektiva förpackningslösningar genomsyrar hela vår produktion, från idé till färdig produkt, vilket leder till att alltför skrymmande och svårpaketerade produkter väljs bort. 
Vi väljer alltid containerfartyg och tåg för leveranser till vårt centrallager i Norrköping. Platsen har vi valt då det är en geografiskt strategisk lokalisering nära hamn och järnväg. Att använda fartyg som kör långsammare, är också ett sätt att minimera miljöpåverkan.

       

      Kvalitet

      På Rusta är vi övertygade om att låga priser och god kvalitet går att kombinera. Att göra rätt från början är alltid det mest kostnadseffektiva sättet, och vi arbetar med att ständigt förbättra våra processer, produkter, tjänster och service. "Mycket för pengarna" är vårt löfte till våra kunder, och kvalitet är en stor del i detta. 
Drygt en tredjedel av Rustas sortiment tillverkas i Asien, resterande delar av tillverkningen är förlagd till Europa. Vårt mål är att bara tillhandahålla produkter som uppfyller sin avsedda funktion. En produkt som säljs på Rusta ska fungera optimalt, vara säker och hålla i minst tre år. Många av våra produkter har mycket bättre kvalitet än så, men produkter som inte uppfyller kriterierna ska inte finnas till försäljning. Vi ser naturligtvis till att alltid uppfylla gällande lagstiftning (som CE-märkning, REACH, WEEE och RoHS).

       

      För att en bristfällig produkt aldrig ska hamna till försäljning gör vi ständigt stickprovskontroller, där vi kontrollerar produkten såväl under tillverkningsprocessen som när den nått våra lagerhyllor. Om vi trots detta upptäcker kvalitetsproblem med en produkt i varuhuset agerar vi omedelbart.

       

      Produkttester

      I vår strävan efter nöjdare kunder, färre kundreturer och högre upplevd kvalitet är det viktigt för oss att låta oberoende företag testa våra produkter. Vi har under åren fått flertalet utmärkelser för våra produkter från olika testinstitut. Se alla testade produkter.

       

       

      Mer om hållbarhet och kvalitet på Rusta:

      På Rusta vill vi göra det lätt att köpa produkter av god kvalitet till bästa pris, utan att kompromissa med vårt ansvar gentemot kommande generationer. I vår Hållbarhetsredovisning Rusta Sustainability Report kan du läsa om hur vi arbetar med hållbarhet i praktiken, när det gäller socialt ansvar, miljöfrågor, ekonomi och produkter samt motverkande av korruption.

      Redovisningen handlar om verksamhetsåret 2018/2019, vilket omfattar perioden 1 maj 2018 till och med 30 april 2019. Redovisningen har upprättats i enlighet med redovisningsstandarden Global Reporting Initiative (GRI) samt den Svenska Årsredovisningslagen.

      Hållbarhetsredovisning

       

      Policies