Fuktslukare

  • Motverkar fukt och mögel

Fuktslukare som motverkar fukt, mögel och dålig lukt. Räcker 1-3 månader beroende på yta och fuktighetsgrad. Refillerna passar även andra märken på marknaden.

3990 (59:90)
Spara 20.-
Lägg i inköpslistan Tillagd
Visa

Produktinformation

Artikelnummer: 308015460101
Varningstext: Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras utom räckhåll för barn. Tvätta noggrant händerna efter användning. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om du använder kontaktlinser, ta bort dessa om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja. Om ögonirritationen kvarstår: Uppsök läkare för råd eller hjälp.