Golvguiden

Så lägger du golv för bästa resultat

Att lägga golv är enkelt och i vår golvguide har vi samlat det du behöver tänka på när du ska köpa och lägga ett nytt golv.

Bra att veta om underlag

Laminatgolv kan läggas på underlag som plast, parkett och vattenburen golvvärme (max 27 grader). Heltäckningsmattor bör rivas bort innan golvläggning. På betonggolv används fuktspärr, medan laminatgolv inte får läggas i våtrum.

Verktyg som behövs
Tumstock, penna, hammare, fogsvans eller sticksåg, vinkelhake, läggningssats med slagkloss, slagjärn, distansklossar samt arbetshandskar.

Förarbete

  • Mät upp rummets längd och bredd, köp den mängd golv och golvfoam som behövs samt se över att du har de verktyg som behövs för golvläggningen.
  • Låt den oöppnade förpackningen ligga i rummet i minst två dygn innan du startar golvläggningen – på det sättet får du rätt temperatur på plankorna vilket gör det lättare att få till ett bra resultat.
  • Underlaget ska vara rent och plant – eventuella ojämnheter i golvet behöver åtgärdas innan du börjar lägga golvet.

golvläggning

Läggning

  • Bestäm hur golvet ska läggas. En generell regel att utgå från är att plankorna ska ligga i den riktning som ljuset flödar in i rummet från. I smala rum läggs emellertid golvet ofta i rummets längdriktning.
  • Lägg ut ett skikt av Rustas golvfoam på hela den yta som ska golvläggas. Golvfoam jämnar ut mindre ojämnheter och sänker dessutom ljudnivån när du går på golvet.
  • Laminatgolv har en kärna av träfiber. Materialet krymper och sväller med luftens relativa fuktighet och därför behöver du distansklossar vid läggning för att lämna utrymme mot vägg, elementrör och liknande. Slagkloss och slagjärn underlättar för att klicka plankorna på plats.
  • När en planka behöver sågas till för att få till rätt längd och/eller bredd sågar du förslagsvis med en sticksåg. Tänkt på hur tänderna på bladet är riktade. Är tänderna riktade upp mot sågen ska du vända på plankan så att baksidan är vänd mot dig när du sågar plankan. Annars kan det bli flisor på ovansidan av golvet.