Målarguiden för utomhus

Målarguide för utomhusfärg

Rätt förarbete gör halva jobbet

Med rätt förarbete och bra verktyg blir målningsarbetet både enklare och roligare. Dessutom kommer målningen att hålla längre. Välkommen att ta del av våra tips.

Omålade ytor
Se till att ytorna är fria från mögel, alger eller annan påväxt. Börja alltid med rengöring. Använd Grundolja V i skarvar, ändträ och på spikskallar. Grundmåla sedan med Utegrund V.

Tidigare målade ytor

 • Skrapa ytan och tvätta rent. Ett rent underlag är ett måste för ett hållbart resultat. Enklast lägger du på målartvätt med en lågtrycksspruta.
 • Starta i tid. Ytan måste hinna torka innan grundmålning och målning påbörjas.
 • Sprickor och hål fyller du lätt ut med latexfog.

Fönsterrenovering

 • Om träet är väldigt torrt är det klokt att först stryka på med Grundolja V.
 • Om du skrapat ner till träet grundmåla först med Utegrund V innan du målar med Fönster- & Allroundfärg.

Rätt pensel är A och O!
- Arbetet går snabbare med en bra pensel.

Måla med fasadfärg
Vår vattenburna färg Premium Fasadfärg och nya Fönster- & Allroundfärg kan målas på alla tidigare underlag förutom ytor målade med rödfärg (slamfärg). Enda kravet är att ytan är ren, torr och fast. Det ger en tålig yta med längsta hållbarhet som enkelt kan tvättas av med vattenslang. Med vår nya färg Traditionell Oljefärg kan du måla på ytor som tidigare målats med oljefärg eller oljelasyr. Vill du måla med Rödfärg – tänk på att den endast lämpar sig för nytt trä eller tidigare rödfärgsmålade ytor.

Måla med rödfärg
Vår Rödfärg är svensktillverkad och ger den klassiskt matta ytan som många eftersträvar. Ett hus målat med Rödfärg får en vacker, levande yta som låter träet andas. Rödfärg lämpar sig endast på grovsågade träytor och ytor som tidigare målats med rödfärg (slamfärg).

Måla med lasyrfärg
Lasyrfärg används för att behandla och underhålla nytt ohyvlat eller hyvlat trävirke och för ommålning av tidigare laserade ytor. Lasyr framhäver träets naturliga ådring, struktur och ger ett speciellt intryck då kulören kan uppfattas som genomlysande. Det beror på att pigmenthalten är lägre än i de färger som är täckande. Ett laserat hus behöver därför mer underhåll än ett hus som är målat med täckande färg. Däremot får man ett enklare underhåll då man minimerar skrapning av färg som flagnar. En nyhet är 2-in-1 Allround träolja som lämpar sig utmärkt för ytor som behöver en uppfräschning. Speciellt effektiv när inte förutsättningarna är optimala.

Måla fönster
Fönstren är husets ögon, brukar man säga, och helt klart dras våra blickar ofta till just fönstren. Fönster och andra snickeridetaljer är även de mest utsatta delarna på ett hus. Därför är det viktigt att du är extra noga här och att du regelbundet ser över och rättar till skador som uppstår. Använd vårt nyutvecklade vattenburna system med Grundolja V, Utegrund V och slutligen Fönster- & Allroundfärg.

Måla på mineraliska ytor 
Mineraliska material (puts, betong, tegel, cementskivor med mera) kräver en del förberedelser.
Börja med att se efter i vilket skick underlaget är. Låter det ihåligt när du knackar på putsen kan den ha släppt från underlaget och bör då knackas bort helt från det området. Reflekt Puts & Sockelfärg är lämplig för fasader, socklar, murar, med mera.

Behandla med träolja
För att behålla träets naturliga utseende passar träolja allra bäst. Träolja motverkar att träet bryts ner av väder och vind och ger dessutom fin lyster. Den ger också en mer smuts- och fuktavvisande yta. I Reflekts oljesortiment hittar du anpassade oljor för alla vanligt förekommande träslag och ytor. Oljorna är anpassade för att skydda, bevara och ge ditt trä en lång livslängd.

Rengöring 
Förutsättningen för ett lyckat slutresultat är att underlaget är väl rengjort. I Reflekts sortiment för rengöring hittar du produkter för effektiv rengöring av de flesta ytor såsom fasader, möbler och trall.

Grundmålning
Ett välgjort förarbete är förutsättningen för ett gott slutresultat. Defekter och skavanker kan inte döljas med färg. Du bör lägga mer tid på underarbetet än på själva målningsarbetet. Börja med att skydda och täcka allt som du inte ska måla.
Använd plastfolie eller skyddspapp.

Tänk på att:

 • Ytor mot söder bleks mest av sol.
 • Ytor mot norr är mest utsatta för påväxt på grund av skugga.
 • Liggande fasadpanel är speciellt utsatt, då vatten och fukt kan komma in i skarvarna och ändträt oftast inte är skyddat.
 • Takutsprång skyddar och förlänger hållbarheten, både på fasader och fönster.
 • Växter nära byggnader håller kvar fukten, ger skugga och ökar risk för påväxt.
 • Ändträ och skarvar är speciellt utsatta ytor. Sockeln bör vara tillräckligt hög för att ändträt inte ska hamna för nära marken.
 • Stående panel är speciellt utsatt om inte ändträt är skyddat och snedskuret med droppkant mot marken. Avståndet till marken ska vara så att stänk ej når upp till underkanten av plankan.