Hållbarhetsredovisning

På Rusta vill vi göra det lätt att köpa produkter av god kvalitet till bästa pris, utan att kompromissa med vårt ansvar för kommande generationer. I Rustas Hållbarhetsredovisning kan du läsa om hur vi arbetar med hållbarhet i praktiken. Redovisningen har upprättats i enlighet med redovisningsstandarden Global Reporting Initiative (GRI) samt svenska Årsredovisningslagen.

Hållbarhetsredovisning 2019/2020
GRI Profile

Hållbarhetsredovisning 2018/2019
GRI Profile

Hållbarhetsredovisning 2017/2018
GRI Profile