Samarbeten och nätverk

För Rusta är det viktigt att samarbeta med organisationer som verkar för en mer hållbar, jämlik och rättvis samhällsutveckling. Vi har dedikerat vårt sponsringsåtagande till biståndsorganisationen Läkare Utan Gränser.

 

Läkare Utan Gränser

Rusta är företagspartner till Läkare Utan Gränser (MSF) - världens största medicinska humanitära organisation.

Läkare Utan Gränser arbetar i cirka 70 länder för att hjälpa människor i nöd med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning. Bland annat bygger de sjukhus i flyktingläger, hjälper kvinnor att föda säkert, vaccinerar barn för att förhindra epidemier och bistår med rent dricksvatten. Rustas engagemang var ett initiativ från de anställda i samband med flyktingströmmen 2015.

Här beskriver Läkare Utan Gränser samarbetet med Rusta.


UN Global Compact

2018 gick Rusta med i UN Global Compact och stöder därigenom arbetet med att införa de tio principerna i UN Global Compact i Rustas affärsstrategier och policies.

Läs mer om UN Global Compact.


Mitt liv

Som en del i Rustas mångfaldsarbete stöder vi Mitt Liv – ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle. Genom mentorprogram, utbildning och vidgade kontaktnät ger Mitt Liv personer med utländsk bakgrund möjlighet att integreras på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer om Mitt Liv