Produkter

  Visa alla sökresultat

  Kategorier

   Kategorier

    Läsvärt

     Varuhus

      Visa alla sökresultat

      Felsökning Hoverboard

      1. Kalibrering - Hoverboarden känns obalanserad, hjulen synkar inte, skakningar

      Om Hoverboardens balanssystem är i obalans och inte fungerar som det ska varnar den vanligtvis genom att balansindikatorn lyser rött och en varningssignal låter.

      Om Hoverboarden känns vinglig, obalanserad, skakar när du åker, om hjulen inte synkar eller drar åt något håll, prova först att kliva av hoverboarden och placera den plant. Om balansindikatorn fortfarande lyser rött – kalibrera den, enligt stegen nedan.


      Så här kalibrerar du Hoverboarden:

      1. Placera din Hoverboard på plan yta, t.ex. ett golv.

      2. Stäng av Hoverboarden.

      3. Placera pedalerna parallellt med varandra och horisontellt mot marken (varken lutar framåt eller bakåt).

      4. För exakt läge, använd vattenpass.

      5. Tips! Använd frigoliten som hoverboarden levererades med för att lättare hålla den i nivå. Skär ut ett håll i sidan av frigoliten så man kommer åt PÅ/AV-knappen.

      6. Håll in PÅ/AV-knappen i ca 10 sekunder (fortfarande i balanserat läge) tills ljusen frampå blinkar snabbt ett antal gånger med efterföljande paus och därefter blinkar långsamt

      7. Nu är hoverboarden kalibrerad, släpp knappen.

      8. OBS! Stäng av Hoverboarden för att kalibreringen ska sparas!!

      9. Sätt på Hoverboarden igen, den är nu redo att köras.

      10. Kvarstår felet, upprepa kalibreringen enligt beskrivningen ovan ytterligare en gång.

      2. Hoverboarden laddar inte/Batteriladdaren fungerar inte

      Hur testar jag att laddaren fungerar och laddar som den ska?

      Det är lätt att kontrollera att batteriladdaren fungerar och att hoverboarden laddar som den ska.

      • Börja med att koppla i batteriladdaren ordentligt i ett vägguttag.

      • Fungerar batteriladdaren ska dioden på laddaren lysa med grönt ljus när den är inkopplad i vägguttaget men inte i hoverboarden.

      • Lyser den inte är batteriladdaren troligtvis trasig.

      • Plugga därefter i batteriladdaren i hoverboarden.
      • Nu ska batteriladdaren lysa med rött ljus, vilket indikerar hoverboarden laddas.
      • Hoverboarden ska vara avslagen vid laddning
      • När hoverboarden är fulladdad växlar batteriladdaren till grönt ljus.
      • När hoverboarden är fulladdad och påslagen lyser batteriindikatorn på hoverboarden med fast, grönt ljus.
      • Om batteriladdaren lyser grönt men inte går över till rött när du kopplar den till hoverboarden kan det bero på att batteriet stängts av i säkerhetsläge p.g.a en tillfällig överbelastning.

      Prova att aktivera batteriet på följande två sätt i nedanstående ordning:

      Metod 1

      Plugga in laddaren i hoverboardens laddningskontakt och i ett vägguttag.Tänk på att passa spåret i kontakterna.

      1. Slå på hoverboarden.
      2. Ta sedan ur laddarens plugg ur hoverboardens laddningskontakt.
      3. Plugga in laddaren igen i hoverboardens laddningskontakt.
      4. Nu ska LED-indikatorn på batteriladdaren lysa rött vilket indikerar laddning och hoverboardens batteriindikator ska blinka.
      5. Om laddningen fungerar som den ska, fortsätt att ladda med hoverboarden avstängd.
      6. Ladda tills den är fulladdad innan du kör igen.

      Om inte laddningen fungerar, upprepa steg 1-6 en gång till, därefter metod 2.

      Metod 2

      1. Plugga in laddaren i hoverboardens laddningskontakt och i ett vägguttag.
      2. Efter ca 5 -10 min, slå på och stäng sedan av.
      3. Efter 20 sekunder, slå på hoverboarden och stäng sedan av.
      4. Efter 20 sekunder, slå på hoverboarden.
      5. Nu ska LED-indikatorn på batteriladdaren lysa rött vilket indikerar laddning och Hoverboardens batteriindikator ska blinka.
      6. Om laddning fungerar som det ska fortsätt att ladda med hoverboarden avstängd.
      7. Vänta tills din hoverboard är fulladdad innan du kör igen.

      Om laddningen fortfarande inte fungerar efter aktivering – kontakta närmaste varhus för att reklamera din hoverboard

       

      3. Batteriindikatorn blinkar grönt

      • Om batteriindikatorn blinkar grönt är batterinivån låg och batteriet behöver laddas.
      • Balans och funktion hos hoverboarden fungerar inte korrekt utan laddat batteri vilket leder till ökad skaderisk.
      • Kliv av och låt hoverboarden laddas innan du använder den.

      4. Batteriindikatorn lyser rött och en ton hörs

      • Om batteriindikatorn lyser rött och en ton hörs är batteriet tömt och behöver genast laddas.
      • Balans och funktion hos hoverboarden fungerar inte korrekt utan laddat batteri vilket leder till ökad skaderisk.
      • Batteriets säkerhet och livslängd påverkas också negativt om inte omedelbar laddning sker.
      • Kliv av och låt hoverboarden laddas innan du använder den.

      5. Hoverboarden är "död", går ej att starta

      • Prova först att ladda hoverboarden, det mest troliga är att batteriet är urladdat.
      • Om hoverboarden har utsatts för hög belastning, t.ex. en mycket brant backe, kan den ha stängts av i skyddsläge. För att åter få igång krävs aktivering av batteriet.
      • Prova att aktivera batteriet på något av de två sätt (börja med metod 1) som beskrivs under avsnitt 2 ovan.
      • Om hoverboarden inte fungerar efter laddning och aktivering - Kontakta närmaste varuhus för att reklamera din hoverboard.

      6. Ett av hjulen driver inte

      • Om ett av hjulen inte fungerar eller driver, prova först att kalibrera upprepade gånger – se avsnitt 1.
      • Om hjulet fortfarande inte fungerar efter kalibrering – Kontakta närmaste varuhus för att reklamera din hoverboard.

       

      7. Hoverboarden fortsätter att spinna runt trots att ingen använder den

      • Om ett eller båda hjulen fortsätter att köra fast ingen står på hoverboarden, prova först att kalibrera upprepade gånger – se avsnitt 1.
      • Om det inte hjälper med kalibrering – kontakta närmaste varuhus för att reklamera din hoverboard.

       

      8. Kontakten till laddaren har gått sönder

      9. Trasigt/repigt skal

      • När man kör hoverboarden och hoppar av i farten kan hoverboarden fortsätta att rulla med risk för repor eller skador.
      • Tänkt därför på att alltid kliva av hoverboarden först när den helt har stannat.
      • Om din hoverboard har fått repor eller skador på skalet finns det nya skal att köpa som reservdel. Om hoverboarden har fått en skada/spricka i skalet finns risk att fukt kan tränga in och skada elektroniken. Är så fallet bör man byta ut skalet för att för att inte hoverboarden ska komma till skada.
      • Kontakta närmaste varuhus för beställning av nytt skal - Viktigt att du uppger rätt artikelnummer vid beställning av reservdelar – står på etiketten på undersidan av hoverborden (Rusta Product nr).

      11. Något är löst, skramlar inuti Hoverboarden

      • Om det låter som något är löst och skramlar inuti hoverboarden kan det vara en skruv som varit för löst åtdragen och lossnat.
      • Stäng av hoverboarden och kontakta närmaste varuhus för att åtgärda felet.