Rusta bidrar med en miljon kronor till UN Women Sverige

Rusta stödjer UN Women Sveriges arbete för en värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. Tack vare en kampanj för ändamålet skänker Rusta nu 1 000 000 kronor till organisationen.

Rusta har sedan en tid tillbaka samarbetat med UN Women Sverige. Genom en kampanj, där bland annat överskottet från försäljningen av en specifikt framtagen lampa gått till organisationen, har Rusta nu bidragit med 1 000 000 kronor.

– Den summa som Rusta nu skänker kommer att hjälpa oss att fortsätta UN Womens viktiga arbete för en jämställd värld fri från våld och diskriminering av kvinnor och flickor, säger Petra Engberg, verksamhetschef UN Women Sverige.

Donationen bidrar till att stödja och utveckla organisationens nationella verksamhet i Sverige. Den gör det även möjligt att stärka organisationens insamlingsverksamhet samt informations- och påverkansarbete kring frågor om jämställdhet, våld mot kvinnor och kvinnors rättigheter.

– Våld i nära relationer får aldrig accepteras och aldrig glömmas bort. Jag är oerhört glad över att vi fått möjligheten att uppmärksamma detta tillsammans med UN Women Sverige. Detta är tyvärr extra angeläget under pandemin när många utsatta kvinnor blivit isolerade i sina hem. Hemmet ska vara en trygg plats för alla och Rusta står därför helhjärtat bakom UN Women Sveriges initiativ, säger Göran Westerberg, VD på Rusta.

Gåvan bidrar även till UN Womens internationella programverksamhet. UN Women finns i över 80 länder och arbetar där genom 100 olika program för att främja jämställdhet, stoppa våld mot kvinnor, öka kvinnors ekonomiska och politiska inflytande och finnas på plats vid humanitära kriser.

Läs mer om organisationens arbete här.