Så lägger du laminatgolv

Att lägga golv är enkelt! Vi har vi samlat det du behöver tänka på för att lyckas med golvläggningen.

Var kan jag lägga laminatgolv?

  • Laminatgolv kan läggas på underlag som plastgolv, parkett och på betonggolv, då rekommenderas det att man lägger till en fuktspärr under den vanliga underlagsfoamen. Heltäckningsmattor bör rivas bort innan golvläggning.

  • Laminatgolv kan läggas på vattenburen golvvärme (max 27 grader). Vid Elektrisk golvvärme - följ tillverkarens rekommendationer.

  • Laminatgolv får inte läggas i våtrum.

Olika golv


Förarbete inför golvläggning

Mät upp rummets längd och bredd, köp den mängd golv och underlagsfoam som behövs samt se över att du har de verktyg som behövs för golvläggningen.

Du behöver: Tumstock, penna, hammare, fogsvans eller sticksåg, vinkelhake, läggningssats med slagkloss, slagjärn, distansklossar samt arbetshandskar.

Tips! Låt den oöppnade golvförpackningen ligga i rummet i minst två dygn innan du startar golvläggningen. Golvplankorna hinner då acklimatisera sig till husets luftfuktighet, och storleken på plankorna blir rätt från början.

Tre golv


Så lägger du golvet

1. Underlaget ska vara rent, plant och torrt. Eventuella ojämnheter i golvet behöver åtgärdas innan du börjar lägga golvet. Ta bort alla golvlister och se till att dörrar kan öppnas och stängas över det nya golvet.

2. Bestäm hur golvet ska läggas. En generell regel är att plankorna ska ligga i den riktning ljuset flödar in i rummet från, med kortsidan av plankan vänd mot fönstret. I smala rum läggs emellertid golvet ofta i rummets längdriktning.

3. Lägg ut ett skikt underlagsfoam på hela den yta som ska få nytt golv. Golvfoamet jämnar ut mindre ojämnheter och sänker ljudnivån när du går på golvet. Underlagsfoam ska läggas helt plant, kant i kant, och inte omlott.

4. Laminatgolv har en kärna av träfiber. Trä krymper och sväller med luftens relativa fuktighet, därför behöver du lämna ett utrymme, så kallad luftspalt, om ca 8–10 mm mot vägg, elementrör, trösklar, trappor osv. Detta görs med distansklossar eller kilar som finns i Rustas golvläggningset. Ju större rum desto större luftspalt behövs generellt.

5. Det är olika tillvägagångssätt beroende på vilket klicksystem ditt golv har. För Angle 2 Angle (de golv som är helt släta utan skarvar mellan plankorna) gäller att börja med att vika in kortsidorna med varann på hel rad, gör sedan likadant på nästa rad och vik ner hela raden i den tidigare. För 5G (de golv som har en fals mellan varje planka) gäller att du lägger golvet så nära den tidigare plankan och klickar i planka för planka. Arbeta från höger till vänster. Kontrollera alltid att alla plankor är hela och inte har sprickor eller skador i klicksystemet. Använd ENDAST gummihammare för lätta knackningar, hårda slag kan skada både golv och särskilt klicksystemet.

Golv och sticksåg

6. När en planka behöver sågas till för att få till rätt längd och/eller bredd sågar du förslagsvis med en sticksåg. Tänk på hur tänderna på bladet är riktade. Är tänderna riktade upp mot sågen ska du vända på plankan så att baksidan är vänd mot dig när du sågar plankan. Annars kan det bli flisor på ovansidan av golvet.

7. Vid avslut, lämna en luftspalt på 8–10 mm mellan golv och vägg med hjälp av kilar. Luftspalten döljer du sedan med hjälp av golvsockeln. Rustas laminatgolv finns i olika tjocklekar. Ju tjockare golv du väljer desto bättre stabilitet, slittålighet och ljuddämpning får du. Vi erbjuder upp till 30 års garanti på våra golv.


Läs mer om garantier!

Testa vårt sortiment!

Med inredningsverktyget kan du testa vårt sortiment av golv, färg och tapet i en 3D-miljö. Välj vilket rum du vill göra om, klicka på den yta du vill förändra och prova olika kombinationer.