Båtlack

0,75 liter Klar

  • För alla träslag

Båtlack för alla typer av trä - obehandlat eller tidigare lackerat där man vill ha en extra tålig yta. Genomhärdad efter flera dygn.

1190
Visa
Lägg i inköpslistan Tillagd

Produktinformation

Artikelnummer: 10101121
Färg: Klar
Bindmedel: Alkydbaserad
Rengöring: Lacknafta/Econafta
Glans: 80 Blank
Volym: 0,75 l
Bra att veta: Överbliven färg och färgskvättar lämnas till återvinningscentral. Färgen får aldrig hällas ut i avloppet.
Varningstext: Brandfarligt! Förvaras oåtkomligt för barn. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Undvik inanandning av ånga. Undvik kontakt med huden. Sörj för god ventialtion.
Bruksanvisning Ladda ner
Produktinformation Ladda ner Ladda ner Ladda ner