Rustas garantier

Rusta erbjuder 1 års garanti (ett fåtal undantag finns) och 3 års reklamationsrätt. Garantin gäller automatiskt i och med att Du sparar Ditt kassakvitto. Du ombesörjer att den vara som reklameras lämnas i varuhuset. Kvittot är Ditt garantibevis.

Varor som används onormalt, exempelvis i offentlig miljö, eller förbrukningsartiklar omfattas inte av denna garanti.

En del produkter kräver installation av behörig fackman för att Rustas garanti skall gälla under garantiperioden. Detta framgår i produktens manual och på produktens informationssida på www.rusta.com.
 

Reklamationer

Om du misstänker att din produkt är defekt eller trasig:

  • Ta med produkten och kvittot till ett av våra varuhus. Kundservicedisken hittar du nära ingången. Butikspersonalen kommer att hantera reklamationen.