Julgranens skötsel och bevattning – enkla tips att hålla julgranen fin

Ungefär halva vikten hos en nyhuggen gran från julgransplantage består av vatten. Med noggrann skötsel bevaras granens höga kvalitet under lång tid, då kommer julgranen inte att börja barra mitt i julhelgen. Nedan följer några skötselråd.


Inköp och transport av julgran

Vid köp av en julgran är det bra att säkerställa att granen nyligen har avverkats: en färsk gran är jämnt grön och barrar inte. Vid köptillfället kan granens färskhet testas genom att försiktigt stryka grangrenen mothårs: om barren sitter kvar är julgranen definitivt färsk. Det är också bra att fråga säljaren om granens växtmiljö, eftersom det också kan påverka barrens hållbarhet: barren på granar som odlas på en ljus växtplats faller inte av lika lätt som hos individer som växer på en mer skuggig plats. När en lämplig gran har hittats, är nästa steg att planera hemtransporten av trädet. Julgranen kan transporteras oskyddad på biltaket, men ett sådant transportsätt är endast lämplig för korta resor. Om granen transporteras över tio kilometer ska den alltid vara förpackad i plast eller förpackningsnät. Om du köper en gran av en granförsäljare, är det alltid bra att fråga om möjligheten till paketering eller hemleverans.

Förvaring och upptining av julgranen

En frusen julgran får inte placeras i julgransfoten direkt, utan ska tina långsamt innan den tas in. För en frusen gran är en sval plats, till exempel ett garage med en temperatur på några plusgrader, en bra upptiningsplats. Granen ska tina under några dagar, och trädets fot bör stå i vatten under hela denna period, till exempel i en mjölkkartong fylld med vatten eller i en hink med vatten. Om det inte finns något svalt utrymme hemma, kan granen tina upp i ett tvättrum. Även i detta fall bör granens fot stå i vatten, och trädets barrsystem bör sprejas med kallt vatten omedelbart efter att den har burits in. Barrsystemet sprejas igen efter några timmar, och efter cirka åtta timmar är granen redo att ställas på sin plats.

Ställa julgranen i julgransfoten

Innan julgranen placeras i julgransfoten, är det bra att skaka av allt skräp och döda barr från den, så minskar städbehovet. Mät rummets höjd och korta av granen om det behövs – det är också bra att komma ihåg höjden som behövs för en eventuell julstjärna! Sågning av granen bör ske på ett sådant sätt att trädets stam inte förtunnad genom att ta bort trädets bark: barken på trädet är viktig för granens vattenförsörjning, så den bör aldrig avlägsnas. Granens bas bör passa i julgransfoten utan att förtunnas. Även om granens höjd passar i rummet, är det lämpligt att såga av minst ett par centimeter diagonalt vid trädets bas: snedsågning tar fram frisk yta och underlättar trädets vattenförsörjning, precis som med stjälkarna på snittblommor. Den snedsågade basen ser också till att granens fot inte kan trycka för hårt mot bottnen, men den vattenabsorberande ytan förblir exponerad och trädet får vatten mer effektivt.

Julgranens skötsel inomhus

Julgransbasens sågade yta bör vara i vattnet hela tiden: kontrollera dagligen att vattennivån inte sjunker under basens nivå. Granens vattenförbrukning är störst under det första dygnet och då bör vattennivån kontrolleras oftare. Annars kräver julgranen bevattning i genomsnitt morgon och kväll, beroende på vattenmängden som får plats i julgransfoten: det viktigaste är att se till att vattnet inte tar slut. Du behöver inte tillsätta gödningsmedel i bevattningsvattnet, bara vatten räcker. Ett gammalt välkänt knep, att lägga till en sockerbit i julgransfoten, kan också hjälpa julgranen att förbli i gott skick över julhelgen. Placera alltid julgranen så långt bort som möjligt från varma radiatorer, kaminer eller andra värmekällor i rummet. Det är bra att tänka på att en äkta julgran alltid barrar trots god omvårdnad, så det blir alltid aktuellt att sopa golvet med några dagars mellanrum. Personer med gröna fingrar bör också komma ihåg att många krukväxter inte tål etylenen som granar utsöndrar, eftersom den påskyndar deras åldrande. Det är lämpligt att evakuera krukväxterna undan julgranen, antingen i ett helt annat rum eller åtminstone placera dem längre bort från trädet.

Kassering av julgranen efter användning

När julgransdekorationerna har tagits bort, klipp av granens grenar helt eller delvis, t.ex. med en sekatör, så att granen får plats genom dörrarna och inte barrar någon annanstans än där grenarna klipptes av. För att förhindra att barr hamnar på golvet, lägg trädets stam och grenar i en papperspåse eller vira in dem före transporten. Ju varmare och torrare granen har hållits, desto mer barrar den också. Barrandet är trädspecifik, men det är omöjligt att undvika det helt och hållet, särskilt när granen redan har hållits inomhus under julhelgen.

Hur bör granen kasseras?

• Skydda golvet innan du tar bort julgransdekorationerna, så blir det lättare att städa upp barren som följer med dekorationerna.
• Klipp sedan ned grenarna i en soppåse.
• Transportera ut stammen med hjälp av till exempel ett gammalt lakan.
• Om du tar trädet till en avfallsstation, ta ut grenarna eller hela granen ur soppåsen så att de inte följer med blandavfallet.

Var bör granen lämnas?

• Julgranen kan lämnas till deponi, användas som ved eller flisas för användning i trädgården.
• Om granen lämnas till en deponi, lägg den ändå inte i avfallskärlet.
• Ta reda på praxis för ditt bostadsbolag: i många bostadsbolag kan granar lämnas intill sopstationen eller sopcontainern under en viss tid, varifrån de samlas in.
• Boende i villa kan ta julgranen till avfallsstationen själv. I många kommuner kan det göras gratis.

 

God granfest!