Rusta-varuhus – återförsäljare av ansvarsfullt uppväxta julgranar

I år hittar du även högklassiga finska skogsgranar i Rustas julgransutbud. Nu är det möjligt att välja en julgran som har odlats ekologiskt i Finland, som har tilldelats EU:s ekologiska märkning. EU:s europalövsmärke ger konsumenterna visshet om produktens ursprung och kvalitet, och säkerställer att EU:s föreskrifter för ekologisk odling har följts. Ekologiska granar finns endast i vissa varuhus och julgransutbudet kan variera mellan olika varuhus.

Finsk skogsgran - odlad på finska familjeplantager

Finska skogsgranar kommer ursprungligen från Fiskars och är julgranar som odlas av landsbygdsföretag. Kolla in skogsgranen här.

• odlad på finska familjeplantager i 8-10 år
• formklippt årligen för att passa finsk smak
• inte besprutad med växtskyddsmedel eller mögelbekämpningsmedel
• nya träd planteras varje år i stället för fällda träd

Traditionell skogsgran - Global G.A.P-certifierad

• praktfull formodlad julgran
• Internationell Global G.A.P-certifiering
• etiskt och hållbart odlat, vilket sparar miljö och vattenresurser
• granarna kan spåras tillbaka till deras växtmiljö
• ursprungsland Danmark

Global G.A.P-certifikat i traditionella julgranar

Skogsgran Picea abies, ädelgran Abies normanniana och serbisk gran Picea omorika, ursprungsland Danmark

Global G.A.P-certifiering är internationellt erkända jordbruksstandarder som visar god jordbruksproduktionspraxis (GAP). Genom certifiering visar producenterna sitt engagemang enligt GLOBAL G.A.P.-standarderna. För konsumenter och återförsäljare är det globala G.A.P.-certifikatet en försäkran om att produkten uppnår en acceptabel säkerhets- och kvalitetsnivå och har producerats med miljöhänsyn, respekt för arbetstagarnas säkerhet, hälsa och välbefinnande samt miljön.

På julgransplantagen innebär Global G.A.P-certifiering följande:

• förberedelser för certifiering genom att odla noggrant, flera år i förväg
• i granarnas plantskola används vatten och gödningsmedel endast efter behov och efter övervägande utan att miljön belastas Vattenanvändningen optimeras så mycket som möjligt och onödig bevattning undviks. De primära bekämpningsmetoderna är biologiska. Alla odlingsåtgärder registreras också i uppföljningssyfte
• på julgransfälten övervägs användning av gödning, bevattning och bekämpningsmedel mycket noggrant. Biologiska metoder används i första hand. Granarnas bladverk besprutas inte med några ämnen under flera år före avverkning
• alla odlingsåtgärder dokumenteras och kan spåras under en 10-årsperiod
• arbetstagare får löner och förmåner i enlighet med lagstiftningen i sektorn
• arbetsförhållanden, utrustning och nödvändiga tillståndskort och licenser för arbetstagarna följer lagstiftningen och är aktuella
• var och en av granarna och de odlingsåtgärder som utförs på dem kan spåras även efter granleveranserna
• åtgärder enligt Global G.A.P.-certifieringen kontrolleras årligen på odlingarna och oanmälda inspektioner görs mellan årliga de inspektioner