Rusta-varuhusen - återförsäljare av ansvarsfullt odlade julgranar

I Rustas julgranssortiment hittar du i år högklassiga finska skogsgranar, traditionella skogsgranar som odlats i Danmark och milt doftande och nästan barrningsfria ädelgranar. Alla våra granar har odlats utan växtskyddsmedel och mögelkontrollmedel, vilket sparar på miljö- och vattenresurserna. Våra julgranar formklipps årligen. Hos Rusta hittar du också ett brett utbud av fantastiska juldekorationer som får den underbara julgranen du har valt att glänsa som vackrast! Julgransutbudet kan variera i olika varuhus.

Finsk skogsgran - odlad på finska familjeplantager

Finska skogsgranar kommer ursprungligen från Fiskars och är julgranar som odlats av landsbygdsföretag.

• odlad på finska familjeplantager i 8-10 år
• formklippt årligen för att passa finsk smak
• inte besprutad med växtskyddsmedel eller mögelbekämpningsmedel
• nya träd planteras varje år i stället för fällda träd

Traditionell skogsgran - Global G.A.P-certifierad

• praktfull formodlad julgran
• Internationell Global G.A.P-certifiering
• etiskt och hållbart odlade, vilket sparar på miljön och vattenresurserna
• granarnas växtmiljö kan spåras
• ursprungsland Danmark

Nordmannsgran Abies Normandie

Tack vare sin milda doft passar ädelgranen perfekt som julgran inomhus. Barren är stora, mjuka och dekorativa. Dessutom sitter de fast ordentligt på grenarna, så granen barrar mycket lite. Dekorera din vackra Nordmannsgran med juldekorationer, så skapar du en underbar julgran av trädet! Julgranen har formodlats på ett sätt som sparar miljö- och vattenresurser.

• praktfull formodlad julgran
• internationell Global G.A.P-certifiering
• etiskt och hållbart odlad kvalitetsgran
• nästan barrningsfri julgran

Global G.A.P-certifikat på traditionella julgranar

Skogsgran Picea abies och Nordmannsgran Abies Normanniana, ursprungsland Danmark.

Global G.A.P-certifiering är internationellt erkända jordbruksstandarder som visar god jordbruksproduktionspraxis (GAP). Genom certifiering visar producenterna sitt engagemang enligt GLOBAL G.A.P.-standarderna. För konsumenter och återförsäljare är det globala G.A.P.-certifikatet en försäkran om att produkten uppnår en acceptabel säkerhets- och kvalitetsnivå och har producerats med miljöhänsyn, respekt för arbetstagarnas säkerhet, hälsa och välbefinnande samt miljön.

På julgransplantagen innebär Global G.A.P-certifiering följande:

• förberedelser för certifiering genom att odla omsorgsfullt, flera år i förväg
• i granarnas plantskola används vatten och gödningsmedel endast efter behov och efter övervägande utan att miljön belastas Vattenanvändningen optimeras så mycket som möjligt och onödig bevattning undviks. De primära bekämpningsmetoderna är biologiska. Alla odlingsåtgärder registreras också i uppföljningssyfte
• på julgransfälten övervägs användning av gödning, bevattning och bekämpningsmedel mycket noggrant. Biologiska metoder används i första hand. Granarnas bladverk besprutas inte med några ämnen under flera år före avverkning
• alla odlingsåtgärder dokumenteras och kan spåras under en 10-årsperiod
• arbetstagare får löner och förmåner i enlighet med lagstiftningen i sektorn
• arbetsförhållanden, utrustning och nödvändiga tillståndskort och licenser för arbetstagarna följer lagstiftningen och är aktuella
• var och en av granarna och de odlingsåtgärder som utförs på dem kan spåras även efter granleveranserna
• åtgärder enligt Global G.A.P.-certifieringen kontrolleras på odlingarna årligen och oanmälda inspektioner görs mellan de årliga inspektionerna

Du kan ha en julgran ute också!

Utöver gran som köps för inomhusbruk kan du även köpa en gran för utomhusbruk eller alternativt spara utrymme inne och välja bara en utomhusgran. Med en utomhusgran är det möjligt att ha en äkta gran även i allergihem, och bara himlen sätter gränsen för dess storlek. Dekorera utomhusgranen med till exempel en serie lampor som lämpar sig för utomhusbruk, så kommer granen att ge stämning och ljus över hela gården. Vem vet, kanske till och med tomten lämnar spår när de kikar under trädet? Så familjens yngsta medlemmar bör vara uppmärksamma under julsäsongen. En inglasad terrass eller balkong är också utmärkta platser för en gran, där den sprider glädje både in i hemmet och till potentiella förbipasserande! Använd din kreativitet och häng med i granfesten!