Jiggar

Jiggar är särskilt populära hos gös

Det finns i stora drag tre olika jiggningsstilar: dropshot, vertikaljiggning och traditionell kastjiggning eller bottenjiggning. Du hittar lämpliga jiggar för alla stilar i utbudet på våra varuhus.

Bäst vid kastjiggning fungerar fiskespön på cirka 180–210 cm, som är toppkänsliga och ger en bra känsla för jiggen. Vertikaljiggning sker alltid från en båt, så spöet är vanligtvis väldigt kort och robust när vikterna är större.

Det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet vid linvalet vid jiggning så att du har bra känsla för betet. Vid jiggning rekommenderar vi flätlina och fluorocarbonlina som tafs.