Spinnare

Spinnare är väldigt bra allmändrag

De är främst avsedda för kastfiske, men inget hindrar från att använda dem efter båten när man ror. Spinnare fungerar både i sjöar och i älvar. I första hand används de för fiske av ädelfiskar i älvar och för bl.a. abborrfiske i sjöar och hav. Större dubbelspinnare lockar till sig gädda. Huvudprincipen är densamma i alla spinnare, dvs. att spinnarens rotation ska skapa vibrationer i vattnet som fisken känner av med sitt sidolinjeorgan. Vid kast av lätta spinnare bör du välja en tunn lina och ett lättare s.k. Ultralight-spö.