Flugfiske

Flugfiskespön

Oavsett om du fiskar lax, öring, harr eller gädda, hittar du ett lämpligt flugspö i vårt sortiment
Flugfiskeutrustning klassificeras enligt en sifferkod. Internationellt används AFTM-klassificering. Siffran anger storleksklassen. Siffran 1 representerar mycket lätt utrustning, medan siffran 12 är den tyngsta, för tvåhandskast. AFTM står för "American Fly-fishing Tackle Manufacturers". Numera används den knappast utan förkortningen har ersatts av en hashtag, till exempel 6#.

1 Produkter