Nät och katsor

Katsor, fisksumpar och mjärdar

I vårt sortiment av fångstredskap ingår utöver katsor, även kräftmjärdar, bågryssjor, ålryssjor, stående ryssjor och vikryssjor. Vid val av katsor, mjärdar och ryssjor ska man ta hänsyn till vattnets fiske- och kräftbestånd. Katsor lämpar sig bäst för fiske i insjöar vid fiske av mindre fiskarter. Mjärdar passar för kräftfiske. Bågryssjorna passar för fångst av bl.a. gädda, lake och lekfisk.