Myrfälla Raid

1 del

  Raid myrdosa bekämpar effektivt myror inomhus, på balkongen och terrassen, dygnet runt. Myrdosans insektsmedel dödar effektivt hela kolonin, inklusive larver och drottningen. Myrdosan fortsätter att verka under flera veckor beroende på angreppsnivå.

  Den aktiva substansen inuti myrdosan har blandats med en söt vätska, som lockar arbetsmyrorna in i dosan. Insektsmedlet bärs tillbaka till myrstacken av myrorna, där den sprider sig i kolonin och slutligen förstör den. För bästa resultat bör myrdosan kontrolleras regelbundet och vid behov bytas ut mot en. För maximal effekt vid större angrepp, använd fler myrdosor samtidigt.

  Placera ENDAST ut på platser utom räckhåll för barn och husdjur! Ska förvaras separat från livsmedel, drycker och djurfoder. Produkten får endast användas i områden i anslutning till byggnaden, såsom balkonger och terrasser som inte är nedsänkta eller våta, dvs. som är skyddade från regn, översvämningar och städvatten. Farligt för bin. Aktiv substans: spinosad.

  359
  Lägg i inköpslistan Tillagd
  Visa

  Produktinformation

  Artikelnummer: 181400690101