Gödsling

Gödselmedel är livsviktig näring för växter, som säkerställer tillväxt, blomning och skörd. Det finns inte tillräckligt eller proportionellt med näringsämnen i vår jord. Växter behöver mycket av de tre huvudnäringsämnena kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), och mikronäringsämnen som är nödvändiga för balanserad tillväxt.

Vårgödsling

Gödsling är viktigast i början av växtsäsongen på våren. Största delen av tillväxten, då växter behöver kväve (N), sker fram till midsommar. Gödsling bör ske i jord som kalkats i förväg, men kalk och gödningsmedel kan också spridas samtidigt.

Vid vårgödsling sprids gödselmedlet jämnt på gräsmarksområden, vegetation eller odlingslådor i området som bildas av grenverket i enlighet med doseringsinstruktionerna på förpackningen. Gödsling av ettåriga växter påbörjas också på våren med gödslingslösningar som tillsätts vattnet, gödselblock eller -granulat avsedda för ettåriga växter. Naturgödsel kan också användas. De släpper ut näringsämnen långsammare i miljön och är bra för mikroorganismer. Täckmaterial och eventuell färdig kompost bör spridas efter gödslingen.

Sommargödsling

Redan i mitten av sommaren kräver jorden påfyllning av mycket kvävehaltigt gödsel för god tillväxt. Efter skörden och medan växtsäsongen fortfarande pågår tillsätts kalkhaltigt gödselmedel till fleråriga växter, då växterna börjar förbereda sig för vintern och övervintringen lyckas så bra som möjligt. Sommarblommor och grönsaker gödslas med flytande gödsel blandat i bevattningsvattnet.

Det är bra att komma ihåg att kväve (N) knappast lagras i jorden och mycket varm och fuktig luft förbrukar mycket av det. Det är bra att gödsla före regn, då följer näringsämnena med vattnet ner till rotsystemet. Under torra perioder är det bra att vattna jorden direkt efter gödslingen. Bevattning förhindrar brännskador på gräsmattan, dvs. att vegetation blir bränd. Gödsling kan göras med naturliga eller konstgjorda gödningsmedel.

Höstgödsling

Höstgödsling förbättrar bildandet och vintermotståndet hos växtens blomknoppar, så det är särskilt viktigt för blommande växter, nyttoväxter, bärplantor och fruktträd. Höstgödsling bör göras innan bladen gulnar, då växterna fortfarande tar upp näringsämnen. Bärbuskar och fruktträd bör gödslas direkt efter skörden. När växterna är välnärda överlever de vintern bättre.