Lättskötta vintergröna barrträd

Vintergröna barrträd är idealiska som enskilda träd på gården eller som häckar. När de är gröna året runt ger de glädje och prakt till hemmagården. Samtidigt fungerar de tjocka tujahäckarna som ett bra insynsskydd året runt. Därför har de också funnit sin plats på finska gårdar.

Barrträd och tujor

Enbär, tallar och granar växer långsammare under sina första år. Tillväxtens början kan påskyndas med rätt jordblandning under planteringsfasen. För att växa behöver växter mykorrhiza, eller svamprot, med vilken de växer i symbios. När det finns svamprot i rotsystemet har växten bättre kapacitet att ta upp näringsämnen ur jorden och skyddar samtidigt mot olika växtsjukdomar och torka. Speciellt barrväxter börjar växa snabbare om den nödvändiga svamproten tillsätts i jorden.

Barrväxter trivs under olika förhållanden, från solig till skuggig växtplats. När du väljer en lämplig växtplats är det värt att notera att träd i synnerhet blir stora och behöver mycket plats. Lägre barrväxter som enbär är å andra sidan mer marktäckande växter. Det lönar sig också att välja barrträd i olika former på planteringsområdet och genom att kombinera dem kan du få imponerande områden där de växer i olika höjd och skapar flerdimensionell karaktär i trädgården eller gården.

Tuja trivs bra på en halvskuggig plats, individuellt eller i grupper. Lämpliga användningsområden är bland annat terrasser, uteplatser, landskapsarkitektur, häckar och insynsskydd. Tuja occidentalis "Brabant" passar bra som häckväxt eftersom den tål beskärning bra och växer mer frodigt. Den kolumnliknande Tuja occidentalis 'Emerald' är bättre lämpad för terrasser då den växer tätt och inte kräver mycket beskärning.

Plantering av barrträd

Plantera barrträdsväxter omsorgsfullt enligt instruktionerna för att säkerställa en bra start på tillväxten och ett långvarigt slutresultat. Barrträd behöver sur jord för att växa. Bäst för dem är barrträds- och rhododendronjord. Vid plantering är det viktigt att gräva en tillräckligt stor planteringsgrop (bredd: planteringskrukans eller rotklumpens diameter x 3, djup: krukans höjd x 2,5). Planteringsgropen vattnas väl. Krukplantorna vattnas i sina krukor och rotklumparna vattnas väl före plantering. Vid plantering trycks jorden till med foten så att en liten fördjupning lämnas runt basen för bevattning. Det förhindrar att växten faller i vinden eller börjar luta. Det är inte tillrådligt att ta bort nätet runt rotklumpen på små rotplantor. Det är bra att öppna säcktyget runt roten på större träd så att plantan snabbt kan bilda nytt rotsystem i jorden.

Vid plantering av Tuja-häck bör planteringsdikets bredd vara ca 60 cm och djupet 40-50 cm. Plantornas avstånd för en tät och snabbt täckande häck är ca 40 cm. Tujor klarar sig bra när planteringen görs med omsorg och jorden hålls fuktigt.

 

Krukplanta och rotplanta

Rotplantor är plantor med öppna rötter som har vuxit på friland och lämnas med en jordklump när de plockas upp. Rotplantor rotar sig snabbt på sin växtplats.

Krukplantor odlas i krukor. De är praktiska eftersom de kan vänta längre på plantering. Kom bara ihåg att vattna tillräckligt! Krukan skyddar också växternas rötter. Krukplantor kan planteras även på hösten! Det är en bra att plantera växterna på samma tillväxtdjup som i krukan, så att ytan på rotklumpen och gropens kant är i samma nivå. Växter som planteras för djupt kan ruttna eller murkna vid basen. Slutligen läggs ett tunt lager jord på ytan.

Fler tips för plantering och skötsel hittar du här

Beskärning av barrträd

Barrträd beskärs under växtsäsongen och de tål beskärning och styling mycket bra. Döda, bruna eller skadade grenar kan skäras på våren innan tillväxten kommer igång eller på hösten efter det att tillväxten har upphört. Barrträd producerar inte nya knoppar i den gamla växtligheten, så de bör alltid skäras så att det kvarstår ca 1/3 av den nya årstillväxten.

Bergstallar trimmas så att hälften av den nya årstillväxten tas bort. Ung årstillväxt bryts lätt av, även med fingrarna. Tack vare trimningen förblir de täta och kompakta även om de växer i storlek.

Gödsling av barrträd

Gödsla barrträd med gödningsmedel avsett för barrträd och rododendron så att jordens surhetsgrad behålls på rätt nivå.

Tips för gödsling hittar du här

Vinterskydd av barrträd

Unga barrträd bör skyddas från vårsolen. Skuggningshuvar eller -nät kan användas som skydd. Installera skuggningsnät i god tid på hösten eller senast i januari när solen ännu inte värmer växtligheten.

Syftet med skuggning är att förhindra att vatten dunstar från vintergröna växter. Medan marken är frusen kan den frostiga växten inte ta upp vatten med sina rötter och det får växten att torka ut. Det avslöjas av att barren blir bruna och kan leda till att hela växten torkar ut.