Börja förodlingen i tid

Börja förodla redan i början av året! Frön har olika odlings- och groningstider, varför vissa plantor måste förodlas för att de ska ge skörd under den finska växtsäsongen. Det är lönt att ta sig tid och noggrant läsa igenom anvisningarna för hur olika växter ska odlas. På vintern kan varma växtplatser och växtljus användas som hjälp vid förodlingen. När solljuset ökar på våren kan man också odla med naturligt ljus, och val av rätt jord och specialprodukter. Nedan har vi sammanställt några förodlingstips.

Så här lyckas du

1. En bra förodlingsplats är varm, ljus och frisk. Odlingen lyckas bra på en dragfri plats i ett sydligt fönster. Om du inte har ett sydfönster, behövs extra ljus.

2. Ta tid på dig när du ska köpa frön. Välj olika sorters frön och prova nya sorter.

3. Välj odlingskärl efter västplatsen och växten. Ta hänsyn till plantornas utrymmesbehov; de växer snabbt.

4. Välj planteringsjord med omsorg och använd specialanpassade, måttligt gödslade jordblandningar. Mycket näringsrik planteringsjord bromsar upp och i värsta fall förhindrar fröet från att gro.

5. Fukta planteringsjorden. Jorden är lagom fuktig då den nätt och jämnt behåller formen efter att du kramat den i handen.

6. Bred ut den fuktade odlingsjorden i förodlingskärlet. Det är bra att trycka till jorden lite. Packa den inte för hårt för fröna behöver luft.

7. Så fröna. Sådjupet anges på fröpåsens kant.

8. Håll jorden fuktig. Fröna tål inte torka under groningen, men om jorden är för våt riskerar de att drunkna. Du kan säkerställa jämn fuktighet genom att täcka sådden med exempelvis en plastfilm, under vilken luften kan cirkulera.

9. Beundra uppkomsten av nytt liv. Ha tålamod, frönas groningstid kan variera från dagar till veckor.