Guide poolkemi

Gör poolen redo för en varm sommar!

Ett bra pH-värde och rätt doserade kemikalier är A och O för att du ska kunna njuta av många svalkande dopp i sommar. Vi har ett brett utbud av poolkemikalier för små och stora pooler, till marknadens bästa priser!

Vilka pooler behöver kemikalier?

Man kan säga att alla pooler som använder sig av pump för att cirkulera och filtrera poolvattnet behöver poolkemikalier och justering av pH-värdet. Har du en mindre pool som du tömmer efter dagens bad behöver du inte fundera på poolkemikalier.

Gör så här:

1. pH-justera vattnet

När du öppnar upp din pool eller spabad för säsongen är det viktigt att kontrollera vattnets pH-värde. Värdet bör ligga mellan 7,0 och 7,4, med 7,2 som mål. På Rusta hittar du teststickor för både klorerat och oklorerat vatten. På stickornas burk finns en färgskala som hjälper dig att enkelt se vilket pH-värde ditt vatten har. Beroende på resultatet behöver du sedan komplettera med pH Minus eller pH Plus för att höja eller sänka värdet. Visste du att med fel pH-värde i början av poolsäsongen kan de poolkemikalier du adderar få mindre verkan? Med andra ord - satsa på att göra allt i rätt ordning!

Använd sedan teststickorna löpande under hela badsäsongen.

2. Chockbehandla vattnet

Vid uppstart behöver vattnet i din pool eller spabad chockbehandlas för att hålla god badkvalitet och förebygga bakterietillväxt. Detta är även viktigt att göra varje gång du byter vatten eller vid behov, då t.ex. många badat under en kort period eller under extrem värme. Det finns flera alternativ av chockbehandlingar, både klorbaserade och klorfria.

3. Underhåll med desinfektion av vattnet

Tillsätt poolkemikalier löpande för att hålla en jämn kvalitet på ditt badvatten. Välj mellan klorbaserad eller klorfri desinfektion. Sträva efter ett klorvärde på 1–3 mg/l vatten, eller 3–8 mg/l för syrevärdet.

4. Förebygg alger

Använd algförebyggande medel hela säsongen för att förebygga beläggningar och hålla poolens botten och sidor rena. Algförebyggande medel finns för klorpooler och en variant för dig som använder aktivt syre.

5. Komplettera med flockningsmedel

Flockningsmedel hjälper till att binda samman de minsta smutspartiklarna för att de ska kunna fångas upp av poolens sandfilter eller manuellt med håv eller pooldammsugare. Har du en pool med filterpatron ska du använda flockningsmedel sparsamt, då medlet kan täppa igen filtret. Dammsug istället upp de flockade partiklarna från botten vid behandling, och om du måste använda flockningsmedel – se till att filterpumpen inte är i drift när du tillsätter medlet.