Nyttoväxter

Nyttoväxter

Nyttoväxter för en skördesäsong är bland annat olika örter och grönsaker. Det är värt att börja förodla fröna i tid. Många sorter finns också som färdiga plantor. Växtsäsongen i Finland är ganska kort och varierande väderlek kan ha stor påverkan på skördens storlek. I växthus och på inglasade balkonger lyckas odling av många sorter bättre än på friland.