Trädgårdskoncentrat Roundup

280 ml

  Roundup Garden är en lösning som lämpar sig för behandling av riklig och särskilt utmanande växtlighet. Jätteloka, getloka och nässlor kräver en lösning som är starkare än andra ogräs. Förpackningen innehåller tydliga bruks- och doseringsanvisningar.

  Späd med vatten enligt anvisningarna i antingen en sprayflaska eller en spraybehållare – använd en doseringskork. Garden lösningsflaskor har ett patenterat returflödessystem; vid dosering av koncentratet kommer överskottsdroppar att rinna tillbaka in i flaskan. På så sätt kommer medlet inte att spillas och dosen är exakt.

  Enskilda växter kan behandlas med en pinne, svamp eller borste som fuktats med lösningen. Gör alltid bara den erforderliga mängden åt gången, eftersom den utspädda blandningen förlorar sin effekt vid lagring.

  Blandningsförhållande 20 ml: 1 l vatten räcker till sprejning av ca 280 m2 yta och är effektiv mot de flesta ogräs. OBS! Jätteloka, getloka och nässlor kräver en lösning som är starkare än andra ogräs, 60 ml : 1 l.

  Innehåller inte POEA-hjälpämne (polyetoxylerad talgalkylamin).

  Påverkar växtens rot på 10 dygn, varefter växten vissnar inom 10-28 dygn.

  Se alltid till att använda produkten på ett säkert sätt. Läs alltid förpackningens märkning och produktinformationen före användning!

  1590 22:90
  30%
  Lägg i inköpslistan Tillagd
  Visa

  Produktinformation

  Artikelnummer: 181400040101