Rustan tietosuojaseloste

Voimassa alkaen 12.10.2023

PDF

 

Tavoitteenamme on, että voit aina luottaa meille luovuttamiesi tietojen ja henkilötietojen vastuulliseen, oikeelliseen ja turvalliseen käsittelyyn. Sinun on voitava myös varmistua siitä, että henkilötietojasi käsitellään aina soveltuvan lainsäädännön ja asetusten mukaisesti.

Sen vuoksi haluamme ilmaista tässä tietosuojaselosteessa, miten me Rustalla toimimme henkilötietojesi käsittelyn suhteen. Rustan tietosuojaselostetta sovelletaan verkkosivustomme www.rusta.com kautta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sekä tilanteisiin, joissa hankit tuotteita tai palveluita Rustalta, olet muuten yhteydessä Rustaan tai jos sinusta tulee Club Rustan jäsen. Riippuen suhteestasi Rustaan, on mahdollista, että sinua koskevat vain tietyt tämän tietosuojaselosteen osat.

Tästä selosteesta voit myös lukea lisää oikeuksistasi Rustaa kohtaan sekä näiden oikeuksien hyödyntämisestä. Huomaathan, että tilausten tekemiseen Rustalta sekä Club Rusta kanta-asiakasohjelmamme jäsenyyteen sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös erityisehtoja. Jos sinulla herää lisää kysymyksiä luettuasi tämän tietosuojaselosteen, voit aina ottaa yhteyttä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen gdpr@rusta.com.

 

Ymmärtääksesi paremmin tietosuojaselosteemme sisältöä, löydät alta sen sisällysluettelon. Voit helposti painaa kutakin otsikkoa siirtyäksesi suoraan haluamaasi tietosuojaselosteen kohtaan.

 

Tietosuojaselosteen sisältö

Henkilötiedot sekä niiden käsittely – mitä se tarkoittaa ja mitä se merkitsee minulle?

Kuka on vastuussa Rustalle luovuttamistani henkilötiedoista?

Mikä on "tietosuojavastaava"?

Mitä henkilötietoja Rusta kerää minusta asiakkaana ja mihin tarkoitukseen?

Mitä henkilötietoja Rusta kerää minusta toimittajan tai yhteistyökumppanin edustajana ja mihin tarkoitukseen?

Miten Club Rusta käyttää henkilötietojani ja muita tietojani markkinointitarkoituksiin?

Kuinka pitkään Rusta säilyttää henkilötietojasi?

Mistä Rusta kerää henkilötietoja?

Kenelle yhteistyökumppaneille Rusta luovuttaa tietojani ja henkilötietojani?

Missä Rusta maantieteellisesti käsittelee henkilötietojani?

Mitä oikeuksia minulla on?

Tietoa evästeistä – kuinka Rusta käyttää evästeitä?

Henkilötietoni – miten niitä suojataan?

Ulkoiset linkit

Haluan olla yhteydessä Rustaan tietosuoja-asioista – kuinka toimin?

Voiko Rusta muuttaa tietosuojaselostettaan?

 


 

Henkilötiedot sekä niiden käsittely – mitä se tarkoittaa ja mitä se merkitsee minulle?

Henkilötiedot ovat mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät elossa olevaan tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietojen käsite sisältää muun muassa henkilön nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Lisäksi myös kuvia, sormenjälkiä sekä äänitallenteita pidetään henkilötietoina, vaikka niiden rinnalla henkilöstä tarvittaisiin lisätietoa tämän tarkkaa tunnistamista varten. Salattuja tietoja pidetään myös henkilötietoina, siinä tapauksessa, jos tietojen salaus voidaan mahdollisesti purkaa.

Henkilötietojen käsittelyksi katsotaan mikä tahansa käsittely tai useamman käsittelyn yhdistelmä, jonka kohteena on henkilötiedot. Lyhyesti sanottuna, käsittelyllä tarkoitetaan toimintoja, jotka suoritetaan henkilötiedoillesi. Yleisiä käsittelytoimia ovat henkilötietojen kerääminen, järjestäminen, tallentaminen, käsittely, siirtäminen ja poistaminen.

 


 

Kuka on vastuussa Rustalle luovuttamistani henkilötiedoista?

Rusta Finland Oy (Y-tunnus 0750466-6), Porttipuistontie 1, 01200 Vantaa, toimii niin kutsuttuna "rekisterinpitäjänä". Tämä tarkoittaa, että olemme vastuussa luovuttamiesi henkilötietojen käsittelystä ja siitä että tällainen käsittely suoritetaan vastuullisesti, oikeellisesti ja turvallisesti sekä myös soveltuvan lainsäädännön ja asetusten mukaisesti. Rustalla on käytössä IT-järjestelmä, johon kaikki liiketoimintaamme liittyvät tapahtumat tallennetaan, mukaan lukien ne henkilötiedot ja tietokannat ("Tiedot"), jotka liittyvät liiketoimintamme harjoittamiseen. Tätä IT-infrastruktuuria hallinnoivat Rusta sekä valitut yhteistyökumppanimme. Tästä johtuen Rustalla on niin sanotusti "täysi määräysvalta" näihin Tietoihin. Varmistamme valittujen yhteistyökumppaneidemme kanssa tehtävien sopimusten avulla, että meille luovutettuja henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti. Otsikon "Haluan olla yhteydessä Rustaan tietosuoja-asioista – kuinka toimin?" alta löydät kaikki tiedot, joita tarvit ottaaksesi meihin yhteyttä, jos sinulla on lisää kysyttävää koskien henkilötietojen käsittelyämme.

 


 

Mikä on "tietosuojavastaava"?

Rusta on nimittänyt oman tietosuojavastaavan ("Tietosuojavastaava"). Yksi tietosuojavastaavamme tehtävistä on varmistaa, että Rusta käsittelee meille luovuttamiasi henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön ja säännösten mukaisesti. Rustan tietosuojavastaavan tavoittaa sähköpostitse osoitteesta gdpr@rusta.com tai postitse Rusta Finland Oy, Porttipuistontie 1, 01200 Vantaa. Lähettäessäsi sähköpostia tai postia, merkitse kirjeeseesi vastaanottajaksi "Tietosuojavastaava".

 


 

Mitä henkilötietoja Rusta kerää minusta asiakkaana ja mihin tarkoitukseen?

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

• Tilausten ja ostosten käsittelyä varten.

Millaista tietojen käsittelyä suoritamme?

• Tilattujen tuotteiden toimitus (mukaan lukien toimitusta koskevat ilmoitukset ja yhteydenotot).
• Reklamaatioiden ja takuuasioiden käsittely.
• Ostoja ja reklamaatioita varten annetut allekirjoitukset.
• Luottotarkastusten tekeminen sekä edustajan tai yksittäisen elinkeinoharjoittajan tunnistaminen voidaksemme tarjota ostoa laskua vastaan.

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

• Nimi.
• Yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
• Toimitusosoite.
• Ostotiedot (esim. kuitti tai vastaava tosite ostosta).
• Yrityksen edustajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (tarvittaessa).

Oikeusperuste: Sopimuksen täytäntöönpano kaupan osalta. Käsittely on välttämätöntä, voidaksemme täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen. Jos emme saa tietoja, emme pysty täyttämään sopimusta ja joudumme kieltämään sinulta oston tekemisen. Yrityksen edustajien tietojen käsittely perustuu Rustan oikeutettuun etuun myydä tuotteita edustettavalle taholle (oikeutettu etu).

 


 

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

• Club Rustan jäsenyyden hallinnointia varten.

Millaista tietojen käsittelyä suoritamme?

• Kirjautumistilin luominen ja sen hallinta.
• Tarkkojen ja ajantasaisten tietojen ylläpito.
• Aiempien ostojen koonti.
• Asiakkaiden valintojen (esim. asetusten) hallinta.

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

• Nimi.
• Henkilötunnus.
• Yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
• Ostohistoria.
• Asetukset koskien henkilökohtaisia valintojasi.
• Pätevän ja toimivaltaisen yrityksen kautta saadut osoitetiedot.

Oikeusperuste: Sopimuksen täytäntöönpano Club Rustan jäsenyyden osalta. Henkilötietojesi kerääminen on välttämätöntä, voidaksemme täyttää Club Rustan jäsenyyteen liittyvät velvoitteemme. Jos emme saa tietoja, emme voi täyttää sitoumuksiamme, etkä näin ollen pysty liittymään Club Rustan jäseneksi.

 


 

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

• Asiakaspalveluasioiden hoitamista varten, kuten esim. tuotteisiin ja toimituksiin liittyviin kysymyksiin vastaamiseen. Asiakaspalvelu-puheluiden tallentamisella pyritään parantamaan palvelun laatua.

Millaista tietojen käsittelyä suoritamme?

• Kommunikointi asiakkaan kanssa sekä asiakaspalvelun kysymyksiin vastaaminen.
• Asiakkaan tunnistaminen.
• Mahdollisten valitusten sekä tukea tarvitsevien kysymysten käsitteleminen ja hallinta.
• Asiakaspalveluhenkilöstön kouluttaminen.
Tapauskohtainen käsittely riippuu siitä, mikä on tarpeen tapauksen luonteen kannalta.

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

• Nimi.
• Henkilötunnus.
• Yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
• Club Rustan käyttäjätiedot (ainoastaan Club Rustan jäseniltä).
• Facebook käyttäjätunnus, Instagram käyttäjätunnus, IP-osoite.
• Tallennetut puhelut.
• Kirjeenvaihtosi, joka voi tapauksen luonteesta riippuen sisältää esim. kuitteja, lääkärintodistuksia, tiliotteita tai tilinumeroita.
• Mahdolliset vakuutusetuudet.
• Yrityksen edustajan nimi, henkilötunnus sekä yhteystiedot (tarvittaessa).

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä Rustan oikeutetun edun toteuttamisen kannalta, voidaksemme tarjota asiakaspalvelua. Yrityksen edustajien tietojen käsittely perustuu myös Rustan oikeutettuun etuun, voidaksemme tarjota asiakaspalvelua edustettavalle taholle (oikeutettu etu).

 


 

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

• Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä varten.
Millaista tietojen käsittelyä suoritamme?
• Tarvittava käsittely yrityksen lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. Rustan kirjanpito-, tuotevastuu- ja kuluttajaostojen velvoitteet).
• Reklamaatioiden ja takuuasioiden käsittely.

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

• Nimi.
• Henkilötunnus.
• Yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
• Kirjeenvaihto.
• Oston ajankohta ja paikka.
• Club Rustan käyttäjätiedot (tarvittaessa).
• Yrityksen edustajan nimi ja yhteystiedot (tarvittaessa).

Oikeusperuste: Lakisääteinen velvoite. Käsittely on välttämätöntä Rustan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Jos emme saa tietoja, emme voi täyttää lakisääteisiä velvoitteitamme, ja näin ollen et välttämättä voi suorittaa ostoasi tai käyttää lakisääteisiä oikeuksiasi. Yrityksen edustajien tietojen käsittely perustuu Rustan oikeutettuun etuun, voidaksemme myydä tuotteita edustettavalle taholle (oikeutettu etu).

 


 

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

• Ottaaksemme sinuun yhteyttä ja osoittaaksemme sinulle yksilöityjä tarjouksia ja etuja Club Rustan jäsenenä.

Millaista tietojen käsittelyä suoritamme?

• Yksilöityjen tarjousten ja muiden vastaavien toimintojen luominen.
• Tätä tarkoitusta varten keräämiemme tietojen analyysi. Analysoimme esim. ostohistoriaasi, ikääsi, sukupuoltasi sekä asuinaluettasi.
• Yksilöity viestintä, joka perustuu toimintaasi jäsenenä.

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Henkilötunnus
• Sukupuoli
• Asuinalue
• Oma lähimyymälä
• Ostohistoria
• Ostotiedot sekä käyttäjän tuottamat tiedot (esim. tilastot koskien sähköisten kirjeiden avaamista)
• Asiakkaan määrittelemät valinnat viestintäkanavissa
• Tiedot bonuspisteistä (siltä osin kuin Rusta soveltaa piste- tai bonusjärjestelmää).

Oikeusperuste: Sopimuksen täytäntöönpano Club Rustan jäsenyyden osalta. Käsittely on välttämätöntä voidaksemme täyttää Club Rustan jäsenyyttä koskevan sopimuksen. Jos emme saa tietoja, emme voi täyttää sitoumuksiamme, etkä näin ollen pysty liittymään Club Rustan jäseneksi.

 


 

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

• Lähettääksemme sinulle muistutuksia Club Rustan jäsenyyden rekisteröinnin viimeistelystä sekä yleistä (ei yksilöidyn) suoranmarkkinoinnin suorittamista varten tekstiviestitse ja sähköpostitse.

Millaista tietojen käsittelyä suoritamme?

• Tekstiviestien lähettäminen, joissa muistutetaan Club Rustan rekisteröinnin viimeistelystä.
• Suoramarkkinointi tekstiviestitse sekä sähköpostitse (ei yksilöity).

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

• Henkilötunnus (tarvittaessa)
• Sähköpostiosoite (tarvittaessa)
• Puhelinnumero

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Muistutuksia sekä yleistä (ei yksilöityä) suoramarkkinointia voidaan tekstiviestitse lähettää henkilöille, jotka ovat aloittaneen rekisteröintiprosessin liittyäkseen Club Rustan jäseniksi, mutta eivät ole viimeistelleet sitä. Koska nämä henkilöt ovat osoittaneet kiinnostusta Rustan valikoimaa sekä tarjouksia kohtaan, Rusta arvioi, että tällaisten henkilöiden tietojen käsittelyä voidaan suorittaa oikeutetun edun nojalla, vaikka jäsenyysehtoja ei olisikaan vielä hyväksytty.

 


 

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

• Kilpailujen tai tapahtumien järjestämistä ja hallinnointia varten.
Millaista tietojen käsittelyä suoritamme?
• Kilpailuun tai tapahtumaan osallistumiseen liittyvä viestintä (ilmoittautuminen, kirjeenvaihto, arviointi, palkintojen jako jne).
• Tunnistautuminen.

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

• Nimi.
• Henkilötunnus tai ikä.
• Yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
• Kilpailun/tapahtuman yhteydessä tai sen kautta toimitetut tiedot.

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä Rustan oikeutetun edun toteuttamisen kannalta, voidaksemme markkinoida Rustaa järjestämällä kilpailuja tai tapahtumia.

 


 

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

• Palveluidemme, tuotteidemme, tarjoustemme sekä viestintämme yleistä arviointia, kehittämistä ja parantamista varten. Muun muassa analysoiden ja segmentoiden kohdennettuja kampanjoita Club Rustan sisällä.

Millaista tietojen käsittelyä suoritamme?

• Pohjan luominen valikoimamme ja siihen liittyvien tarjousten kehittämiselle ja parantamiselle.
• Postinumeroiden analysointi sekä sähköpostien kautta käydyn vuorovaikutuksen analysointi mainonnan jakelun parantamiseksi.

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

• Sähköpostiosoite (vain Club Rustan jäseniltä).
• Kirjeenvaihto ja palaute koskien palveluitamme ja tuotteitamme.
• Vuorovaikutus sähköpostien välityksellä (esim. tilastot koskien sähköisten kirjeiden avaamista) (vain Club Rustan jäseniltä).
• Postinumero (vain Club Rustan jäseniltä).
• Ostohistoria (vain Club Rustan jäseniltä).

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä Rustan oikeutetun edun toteuttamisen kannalta, voidaksemme arvioida, kehittää ja parantaa palveluitamme, tuotteitamme sekä järjestelmiämme.

 


 

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

• Ehkäistäksemme varkauksia Rustan tavarataloissa, sekä Rustan mahdollisten rikoksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten täytäntöönpanoa varten.

Millaista tietojen käsittelyä suoritamme?

• Kameravalvonta.
• Tapahtuneen asian dokumentointi.
• Tapahtuneen asian siirtäminen viranomaisille.

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

• Kameravalvontamateriaali
• Tapahtumailmoitus

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä Rustan oikeutetun edun toteuttamisen kannalta, voidaksemme ehkäistä rikoksia tavarataloissamme sekä pystyäksemme esittämään ja täytäntöönpanemaan rikoksiin liittyviä oikeudellisia vaatimuksia. Rusta voi tarvittaessa siirtää henkilötietoja toimivaltaisille viranomaisille, täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa sekä pannakseen täytäntöön oikeudelliset vaatimuksensa.

 


 

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

• Helpottaaksemme Rustan verkkosivuston käyttöä sekä tarjotaksemme liitännäistä markkinointia.

Millaista tietojen käsittelyä suoritamme?

• Tietojen tallentaminen ja hakeminen evästeiden avulla, voidaksemme ylläpitää tilastoja käynneistä verkkosivustolla.
• Tietojen tallentaminen ja hakeminen evästeiden avulla, voidaksemme hallinnoida asetuksiasi verkkosivustolla.
• Mukautetun verkkomainonnan suorittaminen kolmansien osapuolten kautta.

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

• Evästeistä saadut tiedot (esim. tieto siitä, että olet vieraillut verkkosivustoillamme tai että olet osoittanut kiinnostusta tiettyjä verkkosivustojemme tuotteita kohtaan).

Oikeusperuste: Suostumus. Suoritamme tietojen käsittelyä, jos olet antanut siihen suostumuksesi vieraillessasi Rustan verkkosivustoilla.

 


 

Mitä henkilötietoja Rusta kerää minusta toimittajan tai yhteistyökumppanin edustajana ja mihin tarkoitukseen?

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

• Hallinnoidaksemme suhdettamme sinuun tai edustamaasi yritykseen sekä ylläpitääkseemme yhteystietolistojamme.
Millaista tietojen käsittelyä suoritamme?
• Kanssasi käyty kommunikaatio.
• Henkilön tunnistaminen hänen toimittaessa toimituksia myymälöihimme.
• Toimittajien sekä yhteistyökumppaneiden yhteystietolistojen ylläpito.

Tapauskohtainen käsittely riippuu siitä, mikä on kulloinkin tarpeellista sinun tai edustamasi yrityksen ja Rustan välisen suhteen kannalta.

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

• Nimi.
• Työnantaja ja työnimike.
• Yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
• Maksutiedot.
• Sinun kirjeenvaihtosi.

Tapauskohtaisesti käsiteltävät henkilötiedot riippuvat siitä, mitkä ovat kulloinkin tarpeellisia sinun tai edustamasi yrityksen ja Rustan välisen suhteen kannalta.

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Tietojen käsittely on välttämätöntä Rustan oikeutettujen etujen toteutumisen kannalta, voidaksemme hallinnoida suhdetta kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (oikeutettu etu).

 


 

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

• Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä varten.

Millaista tietojen käsittelyä suoritamme?

• Välttämätön tietojenkäsittely yrityksen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. kirjanpitovelvoitteet).

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta?

• Nimi.
• Työnantaja ja työnimike.
• Yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
• Maksutiedot.

Oikeusperuste: Lakisääteinen velvoite. Käsittely on välttämätöntä Rustan lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen kannalta. Tietoja on luovutettava Rustalle, voidaksemme olla yrityssuhteessa sinun tai edustamasi yrityksen kanssa.

 


 

Miten Club Rusta käyttää henkilötietojani ja muita tietojani markkinointitarkoituksiin?

Emme myy henkilötietojasi eteenpäin kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksissa. Haluamme tuntea asiakkaamme mahdollisimman hyvin, jotta voimme palkita asiakkaitamme uskollisuudesta sekä laatia yksilöityjä tarjouksia sinulle Rusta Clubin jäsenenä. Käytämme siis henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle yksilöityjä tarjouksia suoramarkkinoinnin avulla. Rustan suoramarkkinointiin kuuluu myös profilointi, voidaksemme osoittaa sinulle tarjouksia, jotka perustuvat mieltymyksiisi, ostokäyttäytymiseesi sekä mahdollisiin tarpeisiisi seuraavien kriteerien mukaisesti:

• tietyn valikoiman tai tuotteen ostot;
• ostojen suuruus tietyn ajanjakson aikana;
• ostojen määrä ja ostotiheys;
• ostot tietyssä myymälässä tai tietyissä myymäläryhmissä;
• ikä, sukupuoli, kotitalouden kokoonpano ja asumismuoto.

Jos et halua vastaanottaa yksilöityä suoramarkkinointia tai tarjouksia, voit ottaa yhteyttä Rustaan ja pyytää niiden lopettamista. Yksilöidyn suoramarkkinoinnin sekä tarjouksien esittäminen on tärkeä osa Club Rustan toimintaa, ja niiden vastustaminen tarkoittaa sitä, että Rusta pidättää oikeuden tällöin päättää Club Rustan jäsenyytesi. Rustan yhteystiedot tällaisen pyynnön esittämistä varten löydät otsikon "Haluan olla yhteydessä Rustaan tietosuoja-asioista – kuinka toimin?" alta.

 


 

Kuinka pitkään Rusta säilyttää henkilötietojasi?

Rusta ei säilytä henkilötietojasi pidempään kuin mikä on välttämätöntä niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten tiedot on kerätty. Esimerkkejä tällaisista tarkoitusperistä voivat olla takuuasioiden hoitaminen, tai se että Rustan on lain mukaan säilytettävä henkilötietojasi tietyn ajanjakson ajan. Muita tarkoituksia voivat olla muun muassa Rustan oikeudellisten vaatimusten laatiminen, esittäminen tai puolustaminen, esimerkiksi käynnissä olevan oikeudenkäynnin aikana. Tällaisten tapausten jälkeen tietosi kuitenkin poistetaan tai anonymisoidaan.

Club Rustan jäsenenä sinuun sovelletaan erillisiä ehtoja. Rusta suorittaa jäsenille kohdistuvaa markkinointia 24 kuukauden ajan viimeisimmän aktiviteettisi, kuten ostosten tekemisen, tapahtumiin osallistumisen, tai verkkosivustojemme www.rusta.fi "omat sivut" -osion vierailun jälkeen. Koulutustarkoituksessa tehtyjen puhelutallenteiden tiedot poistetaan viimeistään 28 päivän kuluttua tallennuspäivästä. Kameravalvonnasta saatua kuvamateriaalia säilytetään kaksi kuukautta ennen sen poistamista, elleivät erityiset olosuhteet edellytä sen pidempää säilytystä, esimerkiksi jos sitä tarvitaan Rustan oikeudellisten vaatimusten laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.

Noudattaaksemme kirjanpitovelvoitteita, säilytämme tiettyjä henkilötietoja seitsemän vuoden ajan alkaen sen kalenterivuoden päättymisestä, jona se tilikausi, johon tiedot liittyivät, päättyi.

 


 

Mistä Rusta kerää henkilötietoja?

Rustalla on oikeus kerätä henkilötietoja niin sanotuilta "kolmansilta osapuolilta" – niiden tietojen lisäksi, joita itse annat meille tai joita keräämme sinulta ostojesi ja palveluidemme käytön nojalla. Keräämme mahdollisesti seuraavia tietoja kolmansilta osapuolilta:

1) Varmistaaksemme osoitetietosi, voimme tarvittaessa kerätä osoitetietoja valtuutetuista ja virallisista rekistereistä.
2) Voimme myös kerätä luottoluokitustietoja luottoluokituslaitoksilta, pankeilta tai luottotietoyhtiöiltä. Huomaa, että tämä koskee ainoastaan yksittäisiä elinkeinonharjoittajia.
3) Jos asiakas pyytää apua toista Rusta-konsernin yritystä koskevassa asiassa, tietoja voidaan kerätä myös muista Rusta-konsernin yrityksistä.

 


 

Kenelle yhteistyökumppaneille Rusta luovuttaa tietojani ja henkilötietojani?

Henkilötietojen käsittelijät: Rusta voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten muille konserniyhtiöille, IT-toimittajille tai yrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä pystyäksemme tarjoamaan tuotteitamme ja palveluitamme. Tämä koskee myös toimittajia, jotka hallinnoivat tilattujen tuotteiden kuljetuksia sekä tarjousten esittämistä.

Rusta tarjoaa maksu- ja luottoyhtiöiden kautta tapahtuvan maksujärjestelyn niille, jotka haluavat maksaa osamaksulla. Nämä yhtiöt tarvitsevat henkilötietojasi luottotietojen tarkastamista varten sekä voidakseen laatia luottosopimuksia. Rusta luovuttaa henkilötietojasi myös kolmansille osapuolille kuten väestörekisterille sekä muille julkisille rekistereille tietojen päivittämistä ja tallentamista varten. Ennen käsittelyä, laadimme sopimukset kaikkien henkilötietojen käsittelijöiden kanssa, joiden mukaisesti henkilötietojen käsittelijät takaavat käsittelemiensä henkilötietojen turvallisuuden ja sitoutuvat siten myös noudattamaan Rustan turvallisuusvaatimuksia ja -rajoituksia sekä henkilötietojen kansainväliseen siirtoon liittyviä vaatimuksia.

Muut rekisterinpitäjät (kolmannet osapuolet): Rustan voi myös olla tarpeen luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille tilanteissa, joissa siihen on lakisääteinen velvoite tai jotta Rusta kykenee täyttämään sitoumuksensa sinua kohtaan asiakkaana. Kun henkilötietoja jaetaan muiden rekisterinpitäjien kanssa, sovelletaan siihen tällöin kyseisen organisaation tietosuojaselostetta sekä henkilötietojen käsittelykäytäntöjä.

Huomioithan, että Rusta ei myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa.

 


 

Missä Rusta maantieteellisesti käsittelee henkilötietojani?

Rusta pyrkii aina käsittelemään henkilötietojasi EU/ETA:n alueella. Jos henkilötietoja mahdollisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan, varmistamme, että tiedot säilyvät siirrosta huolimatta asianmukaisesti suojattuina. Toteutamme näissä tilanteissa kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen lailliseksi siirtämiseksi EU/ETA:n ulkopuolisiin maihin. Esimerkiksi Rustan verkkosivustolla Google Analyticsin ja Meta-pikselien avulla kerätyt tiedot voidaan siirtää Googlelle ja Meta Platformiin (entinen Facebook) Yhdysvaltoihin. Henkilötietojasi suojaa tällöin se, että nämä organisaatiot ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä tietosuojakehystä (EU-U.S Data Privacy Framework). Lisätietoja EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä tietosuojakehyksestä on saatavilla osoitteessa https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

 


 

Mitä oikeuksia minulla on?

Sinulla on milloin tahansa oikeus maksutta saada ote henkilötiedoista, joita olemme sinusta rekisteröineet rekisteriimme. Tällaisesta rekisteriotteesta saat myös tietoa henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksista, sekä tietoa henkilötietojesi lähteistä ja vastaanottajista, joille tietojasi on luovutettu tai tullaan luovuttamaan. Saat rekisteriotteesta myös tietoa siitä, kuinka pitkään tietojasi tullaan säilyttämään sekä säilytysajan määrittämisessä käytetyistä perusteista.

Pyyntö tällaisten tietojen saamiseksi on tehtävä kirjallisesti, ja se on lähetettävä Rustan asiakaspalveluun otsikon "Haluan olla yhteydessä Rustaan tietosuoja-asioista – kuinka toimin?" -alla mainittuun osoitteeseen.

Sinulla on myös oikeus tietojen siirtämiseen. Sen mukaan sinulla on oikeus tietyin edellytyksen saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus välittää ne itsenäisesti toiselle rekisterinpitäjälle.

Rusta korjaa, anonymisoi, täydentää tai poistaa pyynnöstäsi tai omasta aloitteestaan tiedot, jotka todetaan virheellisiksi, puutteellisiksi tai harhaanjohtaviksi. Joissakin tapauksissa Rustalla voi kuitenkin olla lakisääteinen velvollisuus käsitellä henkilötietojasi, vaikka oletkin pyytänyt niiden poistamista.

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, sekä oikeus vastustaa käsittelyä. Tämä edellyttää sovellettavan tietosuojalainsäädännön sallimia ehtoja (esimerkiksi kyseenalaistaessasi henkilötietojesi käsittelyn paikkaansapitävyyttä tai laillisuutta).

Olethan meihin yhteydessä, jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksistasi, haluat tietää mitä henkilötietoja säilytämme sinusta tai haluat lisätietoja tästä tietosuojaselosteesta. Yhteystietomme löydät otsikon "Haluan olla yhteydessä Rustaan tietosuoja-asioista – kuinka toimin?" alta.

Olethan meihin myös yhteydessä, jos olet tyytymätön siihen, miten Rusta käsittelee henkilötietojasi. Teemme parhaamme valituksesi käsittelemiseksi. Tavoitteenamme on, että voit aina luottaa meille luovuttamiesi tietojen ja henkilötietojen vastuulliseen, oikeelliseen ja turvalliseen käsittelyyn. Sinun on voitava myös varmistua siitä, että henkilötietojasi käsitellään aina soveltuvan lainsäädännön ja asetusten mukaisesti. Jos emme mielestäsi toimi näin, sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojavaltuutetun toimistolle.

 


 

Tietoa evästeistä – kuinka Rusta käyttää evästeitä?

Rusta käyttää evästeiden kaltaisia työkaluja tarjotakseen tiettyjä toimintoja verkkosivustollaan www.rusta.com. Teemme näin erinäisiä markkinointitarkoituksia varten, kuten parantaaksemme verkkosivustoamme sekä tarjotaksemme parempaa ja yksilöllisempää palvelua. Tällaiset tiedot tallennetaan tiedostoina, joiden katsotaan sisältävän salattua tietoa. Näitä tietoja käytetään voidaksemme tarjota automaattisen sisäänkirjautumisen sekä muistaaksemme mahdolliset valintasi verkkosivustojemme asetuksissa. Rusta käyttää evästeitä Rustan evästeselosteen mukaisesti. Lue lisää evästeselosteesta osoitteessa https://www.rusta.com/fi/fi/info/Evasteet/.

 


 

Henkilötietoni – miten niitä suojataan?

Tavoitteenamme on, että voit aina luottaa meille luovuttamiesi tietojen ja henkilötietojen vastuulliseen, oikeelliseen ja turvalliseen käsittelyyn. Sinun on voitava myös varmistua siitä, että henkilötietojasi käsitellään aina soveltuvan lainsäädännön ja asetusten mukaisesti. Siksi Rusta on toteuttanut useita teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi. Tällä pyritään suojaamaan henkilötietojasi luvattomalta käytöltä, muuttamiselta sekä poistamiselta. Rusta ei luovuta tietojasi enempää kuin mitä tässä tietosuojaselosteessa on nimenomaisesti mainittu.

Käytämme tietoverkkoa voidaksemme varmistaa, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti. Nämä tietoverkot ovat suojattu tunkeutumiselta muun muassa palomuureilla, sekä alan standardien mukaisesti suunnitelluilla salasanasuojauksilla. Varmistaakseemme meille internetin välityksellä luovuttamiesi henkilötietojen yksityisyyden, käytämme salaustekniikkaa siirtäessämme henkilötietoja Rustan palvelimille. Päivitämme Rustan turvallisuustoimia jatkuvasti kehittyvän tekniikan mukana.

 


 

Ulkoiset linkit

Verkkosivustomme www.rusta.com voi sisältää linkkejä ulkoisille verkkosivustoille, joihin Rustalla ei ole vaikutusvaltaa. Tällaiset ulkoiset linkit eivät näin ollen kuulu tämän tietosuojaselosteen piiriin. Rusta ei ole vastuussa niiden ulkoisten sivustojen sisällöstä, joihin verkkosivustollamme www.rusta.com olevat linkit vievät.

 


 

Haluan olla yhteydessä Rustaan tietosuoja-asioista – kuinka toimin?

Jos sinulla on kysyttävää koskien henkilötietojesi käsittelyä tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, kehotamme sinua olemaan meihin yhteydessä joko sähköpostitse osoitteessa gdpr@rusta.com, puhelimitse numeroon 075 - 325 50 00, tai postitse Rusta Finland Oy, Porttipuistontie 1, 01200 Vantaa. Lähettäessäsi sähköpostia tai postia, merkitse kirjeeseesi vastaanottajaksi "Tietosuojavastaava".

 


 

Voiko Rusta muuttaa tietosuojaselostettaan?

Rusta pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos teemme tietosuojaselosteeseen pieniä muutoksia, julkaisemme muutetun tietosuojaselosteen verkkosivustoillamme osoitteessa www.rusta.com. Julkaisemme myös tiedon siitä, milloin muutokset astuvat voimaan. Jos teemme merkittävämpiä muutoksia tietosuojaselosteeseen, ilmoitamme niistä sinulle sähköpostitse. Tämä edellyttää kuitenkin, että olet antanut meille oikeuden lähettää sinulle sähköpostia. Jos Rustalla ei ole oikeutta lähettää sinulle sähköpostia, tiedotamme sinua tietosuojaselosteen muutoksista mahdollisuuksien mukaan muulla tavoin. Jos et hyväksy Rustan tietosuojaselosteeseen tekemiä muutoksia, on sinulla oikeus vaatia Club Rustan jäsenyytesi lopettamista ennen kuin muutettu tietosuojaseloste astuu voimaan. Jos et ole Club Rustan jäsen, voit vaatia, että lopetamme luovuttamiesi henkilötietojen käsittelyn ennen kuin muutettu tietosuojaseloste astuu voimaan.