Perennat - monivuotiset perennat

Ruohovartisia monivuotisia koristekasveja kutsutaan perennoiksi. Eri lajikkeilla on hyvin erilaiset vaatimukset maaperän, kasvupaikan valoisuuden ja kasteluntarpeen osalta. Perennoita voidaan jakaa ja istuttaa laajemmalle alueelle tai kokonaan uuteen paikkaan. Lajikekirjo on laaja.