Bassengkjemikalier

Vedlikehold bassenget med riktige kjemikalier

Hold bassengvannet rent og trygt ved å tilsette bassengkjemikalier. Hos oss kan du velge mellom klorbaserte eller klorfrie alternativer. Regelmessige tester av vannets pH-verdi viser om vannet er surt eller basisk. En ideell pH-verdi ligger på mellom 7–7,4 og måles enklest med en teststrimmel. Finn riktige bassengkjemikalier for ditt basseng hos Rusta!