Gjelder f.o.m. 2018-05-25.

Last ned personvernerklæring som PDF

Vi har som mål at du alltid skal kunne føle deg trygg på at den informasjon og de personopplysninger som du betror oss, håndteres på en ansvarsfull, korrekt og sikker måte. Du skal dessuten kunne være sikker på at personopplysningene behandles i samsvar med den lovgivningen og de regelverkene som gjelder for dette området.

I vår personvernerklæring vil vi derfor fortelle om hvordan vi i Rusta arbeider med håndtering av personopplysninger. Rustas personvernerklæring gjelder vårt nettsted www.rusta.com, når du handler varer og tjenester fra Rusta, når du har kontakt med Rusta, eller hvis du blir medlem i Club Rusta. Avhengig av hvordan din relasjon til Rusta har vært, kan det hende at bare visse deler av denne personvernerklæringen gjelder deg.

I dette dokumentet kan du også lese mer om de rettighetene du har hos Rusta og hvordan du kan benytte disse. Foruten vår personvernerklæring gjelder også særlige vilkår ved kjøp av Rustas bestillingsvarer og for medlemskap i vårt lojalitetsprogram, Club Rusta. Hvis du skulle ha noen ytterligere spørsmål etter å ha lest innholdet i denne erklæringen, kan du kontakte Rusta ved å sende en e-postmelding til gdpr@rusta.com.

 

For å gjøre det enklere for deg å få oversikt over innholdet i personvernerklæringen finner du under en liste over innholdet. Du kan enkelt klikke på respektive overskrift for å gå direkte til det relevante avsnittet.

 

Innhold i denne personvernerklæringen

Personopplysninger og behandling av personopplysninger – hva er dette og hva innebærer det for meg?

Hvem har ansvaret for de personopplysninger som jeg betror Rusta?

Hva er et «personvernombud»?

Hvilket formål har Rusta med innsamlingen av personopplysninger og hvilke personopplysninger samler Rusta inn om meg som kunde?

Hvilket formål har Rusta med innsamlingen av personopplysninger, og hvilke personopplysninger samler Rusta inn om meg som firmarepresentant for en leverandør eller samarbeidspartner?

Hvordan bruker Club Rusta min informasjon og mine personopplysninger for markedsføring?

Hvor lenge lagrer Rusta mine personopplysninger?

Hvor henter Rusta mine personopplysninger fra?

Til hvilke samarbeidspartnere gir Rusta ut informasjonen og personopplysningene mine?

Hvor, rent geografisk, behandler Rusta mine personopplysninger?

Som registrert kunde eller Club Rusta-medlem, hvilke rettigheter har jeg?

Generelt om informasjonskapsler og hvordan Rusta bruker informasjonskapsler

Mine personopplysninger – hvordan beskyttes de?

Andre lenker

Jeg vil kontakte Rusta om personvern – hvordan går jeg frem?

 

 

 

Personopplysninger og behandling av personopplysninger – hva er dette og hva innebærer det for meg?

Personopplysninger er enhver opplysning om en levende identifisert eller identifiserbar fysisk person. Det betyr at begrepet personopplysninger omfatter informasjon som navn, e-postadresser og telefonnummer. Det innebærer også at opplysninger som bilder, fingeravtrykk og stemmeopptak betraktes som personopplysninger – selv om det kreves ytterligere informasjon for nøyaktig å identifisere hvem personen er. Krypterte opplysninger skal også betraktes som personopplysninger, i tilfelle opplysningene kan bli dekryptert.

Behandling av personopplysninger er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger. Behandling av personopplysninger er kort sagt det arbeid som gjøres med personopplysningene. Vanlig forekommende behandlinger er innsamling, strukturering, lagring, bearbeiding, overføring og sletting av personopplysninger.

 

Hvem har ansvaret for de personopplysninger som jeg betror Rusta?

Rusta Retail AS, org.nr 912 597 636 MVA, Postboks 16, 2011 Strømmen er et datterselskap av Rusta AB, org.nr 556280-2115, Kanalvägen 12, 4tr. Box 5064, 195 05 Upplands Väsby, Sverige. Konsernet deler flere funksjoner som for eksempel kundeservice og markedsføring. Som følge av dette er Rusta Retail AS behandlingsansvarlig for noen av personopplysningene og Rusta AB er behandlingsansvarlig for andre personopplysninger. I dette dokumentet spesifiseres det hvilket foretak som er ansvarlig for hvilke personopplysninger.

Som Behandlingsansvarlig har vi ansvar for at de personopplysningene du betror oss håndteres på en ansvarsfull, korrekt og sikker måte. Det innebærer også at vi er ansvarlige for at behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven og andre regulatoriske krav. Rusta har et IT-system der alle våre forretningstransaksjoner lagres. I dette systemet lagres også de personopplysninger og databaser («Data») som disse forretningstransaksjonene genererer. Denne IT-infrastrukturen håndteres av Rusta og våre utvalgte samarbeidspartnere. Det betyr at Rusta har en såkalt «bestemmende innflytelse» over denne Data. Gjennom Rustas avtaler med utvalgte selskap sikrer vi korrekt håndtering av de personopplysninger som du betror oss. Under overskriften «Jeg vil kontakte Rusta om personvern – hvordan går jeg frem?» finner du all informasjon du trenger for å kontakte oss hvis du har spørsmål til dette.

 

Hva er et «personvernombud»?

Personvernombudet kommer blant annet til å ha som oppgave å sikre at Rusta behandler alle de personopplysninger som du betror oss, i samsvar med personopplysningsloven. Kontaktopplysningene til Rustas personvernombud er gdpr@rusta.com, Rusta AB, Box 5064, 194 61 Upplands Väsby, Sverige. Merk brevet med «Personvernombud».

 

Hvilket formål har Rusta med innsamlingen av personopplysninger og hvilke personopplysninger samler Rusta inn om meg som kunde?

  

 

Hvilket formål har informasjonsinnsamlingen?

 • Håndtering av bestilling og kjøp.

 

Hva slags behandling av opplysninger gjør vi?

 • Kjøp av bestillingsprodukter (inklusive varsling og kontakt vedrørende leveransen til varehuset).
 • Håndtering av reklamasjons- og garantisaker.
 • Underskrifter ved kjøp og reklamasjon.

 

Hvilke kategorier av personopplysninger trenger vi fra deg?

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Kjøpsinformasjon (f.eks. kvittering eller tilsvarende som bekrefter kjøp)

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av kjøpsavtalen. Behandlingen er nødvendig for at Rusta skal kunne oppfylle avtalen med deg. Hvis opplysningene ikke gis, kan ikke Rusta oppfylle avtalen og kommer derfor til å nekte deg kjøpet.

Behandlingsansvarlig: Rusta Retail AS

 


 

Hvilket formål har informasjonsinnsamlingen?

 • Administrasjon av medlemskap i Club Rusta.

 

Hva slags behandling av opplysninger gjør vi?

 • Opprettelse og håndtering av innloggingskonto.
 • Opprettholdelse av korrekte og oppdaterte opplysninger.
 • Sammenstille tidligere kjøp
 • Håndtering av dine kundevalg (f.eks. dine innstillinger).

 

Hvilke kategorier av personopplysninger trenger vi fra deg?

 • Navn.
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Fødselsdato.
 • Kjøpshistorikk.
 • Innstillinger av dine personlige valg.
 • Adresseopplysninger via autorisert og akkreditert foretak.

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtalen om medlemskap i Club Rusta. Innsamlingen av personopplysningene kreves for at vi skal kunne oppfylle våre plikter ifølge avtalen om medlemskap i Club Rusta. Hvis opplysningene ikke gis, kan våre plikter ikke oppfylles og du vil ikke kunne bli medlem i Club Rusta.

Behandlingsansvarlig: Rusta AB

 

 


 

Hvilket formål har informasjonsinnsamlingen?

 • Håndtering av kundeservicesaker, f.eks. besvare spørsmål om produkter og leveranser. Innspilling av kundesamtale tar sikte på å forbedre servicenivået.

 

Hva slags behandling av opplysninger gjør vi?

 • Kommunikasjon med kunde og besvarelse av eventuelle spørsmål til kundeservice.
 • Identifisering av kunde.
 • Håndtering og vurdering av eventuelle klager og supportsaker.
 • Lære opp kundeservicepersonale

Hvilke opplysninger som behandles i hvert enkelt tilfelle, avhenger av hva som er nødvendig etter sakens natur.

 

Hvilke kategorier av personopplysninger trenger vi fra deg?

 • Navn.
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Brukeropplysninger for Club Rusta (bare Club Rusta-medlemmer).
 • Facebook-ID, Instagram- ID, IP-adresse
 • Samtaleopptak
 • Din korrespondanse som, avhengig av sakens natur, eksempelvis kan inneholde kvittering, legeattest, kontoutskrift og kontonummer.
 • Eventuelle forsikringsutbetalinger.
 • Navn og kontakt- opplysninger til firmarepresentanter (i enkelte tilfeller)

Rettslig grunnlag: Interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille Rustas berettigede interesse av å tilby kundeservice. Behandlingen av firmarepresentanters opplysninger skjer med støtte for Rustas berettigede interesse av å kunne gi kundeservice til representantens oppdragsgiver (interesseavveining).

Behandlingsansvarlig: Rusta AB

 

 


 

Hvilket formål har informasjonsinnsamlingen?

 • Oppfyllelse av foretakets rettslige forpliktelser.

 

Hva slags behandling av opplysninger gjør vi?

 • Nødvendig håndtering for oppfyllelse av foretakets rettslige forpliktelser ifølge lov (f.eks. Rustas forpliktelser vedrørende bokføring, produktansvar og forbrukerkjøp).
 • Håndtering av reklamasjons- og garantisaker.
 • Identifisering av kunde.

 

Hvilke kategorier av personopplysninger trenger vi fra deg?

 • Navn
 • Personnummer (i enkelte tilfeller)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Korrespondanse
 • Sted og tidspunkt for kjøp
 • Brukeropplysninger for Club Rusta (i enkelte tilfeller)

Rettslig grunnlag: Rettslig forpliktelse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle Rustas forpliktelser ifølge loven. Hvis opplysningene ikke gis, kan vår rettslige forpliktelse ikke oppfylles og det kan være at du ikke kan gjennomføre et kjøp eller utnytte dine rettigheter ifølge lovgivningen.

Behandlingsansvarlig: Rusta Retail AS

 

 


 

 Hvilket formål har informasjonsinnsamlingen?

 • Ta kontakt med deg og gi deg personlige tilbud og fordeler i egenskap av medlemskap i Club Rusta.

 

Hva slags behandling av opplysninger gjør vi?

 • Opprettelse av personlig tilpassede tilbud og andre lignende tiltak
 • Analyser av de opplysninger vi samler inn for formålet. Vi ser f.eks. på din kjøpshistorikk, alder, kjønn, bosted.
 • Personlig kommunikasjon basert på din medlemsatferd.

 

Hvilke kategorier av personopplysninger trenger vi fra deg?

 • Navn.
 • E-postadresse.
 • Kjønn.
 • Bosted.
 • Stambutikk.
 • Kjøpshistorikk.
 • Kjøp- og brukergenererte data (f.eks. åpningsstatistikk på digitale utsendelser).
 • Angitte kundevalg vedrørende kommunikasjonskanaler.

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtalen om medlemskap i Club Rusta. Behandlingen er nødvendig for at Rusta skal kunne oppfylle avtalen om medlemskap i Club Rusta. Hvis opplysningene ikke gis, kan våre plikter ikke oppfylles og du vil ikke kunne bli medlem i Club Rusta.

Behandlingsansvarlig: Rusta AB

 


  

Hvilket formål har informasjonsinnsamlingen?

 • Utsendelse av påminnelser om å sluttføre registrering til kundeklubben samt generell (ikke personlig) direktemarkedsføring via SMS og e-post

 

Hva slags behandling av opplysninger gjør vi?

 • Sende SMS med påminnelse om å sluttføre registreringen til Club Rusta
 • Direktemarkedsføring via SMS og e-post (ikke personlig tilpasset)

Hvilke kategorier av personopplysninger trenger vi fra deg?

 • E-postadresse (i forekommende tilfelle)
 • Telefonnummer

Rettslig grunnlag: Interesseavveining. Påminnelser og generell (ikke personlig) direktemarkedsføring via SMS kan bli sendt til personer som har påbegynt registreringsprosessen i Club Rusta, men som ikke har fullført denne. I og med at disse personene har vist interesse for Rustas sortiment og tilbud, gjør Rusta den vurdering at behandlingen kan skje med støtte i en interesseavveining også selv om medlemsvilkårene ennå ikke er godkjent.

Behandlingsansvarlig: Rusta AB

 


 

Hvilket formål har informasjonsinnsamlingen?

 • Gjennomføring og håndtering av konkurranser eller eventer.

 

Hva slags behandling av opplysninger gjør vi?

 • Kommunikasjon i forbindelse med deltakelse i en konkurranse eller et event (registrering, korrespondanse, evaluering, utdeling av gevinst osv.)
 • Identifisering.

 

Hvilke kategorier av personopplysninger trenger vi fra deg?

 • Navn.
 • Fødselsdato eller alder.
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse).
 • Opplysninger gitt i forbindelse med, eller gjennom, konkurranse/event.

Rettslig grunnlag: Interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for Rustas berettigede interesse av å markedsføre Rusta ved å arrangere konkurranser eller eventer.

Behandlingsansvarlig: Rusta AB

 


 

 Hvilket formål har informasjonsinnsamlingen?

 • Generell evaluering, utvikling og forbedring av våre tjenester, produkter, tilbud og kommunikasjon. Bl.a. gjennom analyse og segmentering for målrettede kampanjer innenfor rammen av Club Rusta.

 

Hva slags behandling av opplysninger gjør vi?

 • Samler informasjon for å utvikle og forbedre vårt sortiment og tilbud knyttet til dette.
 • Analyse av postnummer og interaksjoner med e- postutsendelse for å forbedre distribusjon av reklame.

 

Hvilke kategorier av personopplysninger trenger vi fra deg?

 • E-postadresse (bare Club Rusta-medlemmer)
 • Korrespondanse og tilbakemelding vedrørende våre tjenester og produkter.
 • Interaksjoner med e-postutsendelse (f.eks. åpningsstatistikk på digitale utsendelser) (bare Club Rusta-medlemmer)
 • Postnummer (bare Club Rusta-medlemmer)
 • Kjøpshistorikk (bare Club Rusta-medlemmer)

Rettslig grunnlag: Interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille Rustas berettigede interesse av å evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og systemer.

Behandlingsansvarlig: Rusta AB

 


 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen

 • Forebyggelse av tyverier i varehusene samt gjøre gjeldende Rustas eventuelle rettslige krav relatert til kriminelle handlinger.

 

Hva slags behandling av opplysninger gjør vi?

 • Kameraovervåking.
 • Dokumentasjon av hendelser.
 • Overføring til myndighet.

 

Hvilke kategorier av personopplysninger trenger vi fra deg?

 • Bildemateriale fra kameraovervåking.
 • Rapporter om sikkerhetsbrudd.

Rettslig grunnlag: Interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for Rustas berettigede interesse av å forhindre og forebygge kriminalitet i våre varehus samt kunne gjøre gjeldende våre rettslige krav i forbindelse med kriminalitet. I forekommende tilfelle kan overføring av personopplysninger til myndigheter komme til å skje med det formål å oppfylle Rustas rettslige forpliktelser eller for å kunne gjøre gjeldende Rustas rettslige krav.

Behandlingsansvarlig: Rusta Retail AS

 


  

Hvilket formål har informasjonsinnsamlingen?

 • Tilrettelegge for bruken av Rustas hjemmeside samt tilby relevant markedsføring.

 

Hva slags behandling av opplysninger gjør vi?

 • Lagring og henting av informasjon via informasjonskapsler for å føre statistikk over besøk på hjemmesiden.
 • Lagring og henting av informasjon via informasjonskapsler for å håndtere dine innstillinger på hjemmesiden.
 • Tilpasset nettannonsering via tredjepart.

 

Hvilke kategorier av personopplysninger trenger vi fra deg?

 • Informasjon fra informasjonskapsler (f.eks. at du har besøkt vår hjemmeside, eller at du har vist interesse for visse varer på hjemmesiden).

Rettslig grunnlag: Interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for Rustas berettigede interesser av å tilby og forbedre hjemmesiden samt for Rustas berettigede interesse av å markedsføre våre produkter.

Behandlingsansvarlig: Rusta AB 

 

Hvilket formål har Rusta med innsamlingen av personopplysninger, og hvilke personopplysninger samler Rusta inn om meg som firmarepresentant for en leverandør eller samarbeidspartner?

 

Hvilket formål har informasjonsinnsamlingen?

 • For å administrere vår relasjon med deg eller den organisasjonen du representerer, og opprettholde våre kontaktlister.

 

Hva slags behandling av opplysninger gjør vi?

 • Kommunikasjon med deg.
 • Identifisering ved leveranse til noen av våre butikker.
 • Føring av kontaktlister for leverandører og samarbeidspartnere.

Hva slags behandling som skjer i hvert enkelt tilfelle, avhenger av hva som er nødvendig i forhold til relasjonen mellom deg, eller organisasjonen du representerer, og Rusta.

 

Hvilke kategorier av personopplysninger trenger vi fra deg?

 • Navn.
 • Arbeidsgiver og tittel.
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Betalingsopplysninger.
 • Din korrespondanse.

Hvilke opplysninger som behandles i hvert enkelt tilfelle, avhenger av hva som er nødvendig i forhold til relasjonen mellom deg, eller organisasjonen du representerer, og Rusta.

Rettslig grunnlag: Interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille Rustas berettigede interesse av å administrere relasjonen mellom deg, eller organisasjonen du representerer, og Rusta (interesseavveining).

Behandlingsansvarlig: Rusta Retail AS

 


 

 

Hvilket formål har informasjonsinnsamlingen?

 • Oppfyllelse av foretakets rettslige forpliktelser.

 

Hva slags behandling av opplysninger gjør vi?

 • Nødvendig håndtering for oppfyllelse av foretakets rettslige forpliktelser ifølge lov (f.eks. Rustas forpliktelser vedrørende bokføring).

 

Hvilke kategorier av personopplysninger trenger vi fra deg?

 • Navn.
 • Arbeidsgiver og tittel.
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Betalingsopplysninger.

Rettslig grunnlag: Rettslig forpliktelse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle Rustas forpliktelser ifølge loven. Opplysningene må gis for at det skal være mulig for Rusta å ha en forretningsrelasjon med deg eller den organisasjonen du representerer.

Behandlingsansvarlig: Rusta Retail AS

 


 

 

Hvordan bruker Club Rusta min informasjon og mine personopplysninger for markedsføring?

Rusta overfører eller selger ikke dine personopplysninger til noen tredjepart for reklameformål. Rusta vil bli bedre kjent med sine kunder. Dette er for at vi skal kunne belønne lojalitet og tilpasse våre tilbud for deg som er medlem i Club Rusta. Vi bruker dine personopplysninger for å kunne gi deg personlige tilbud gjennom direkte markedsføring. I Rustas direktemarkedsføring inngår profilering for at vi skal kunne gi deg tilbud basert på dine preferanser, kjøpsatferd og eventuelle behov ifølge følgende kriterier:

 • kjøp av et visst sortiment eller visse varer,
 • kjøpenes størrelse over en viss tid,
 • innkjøpsbeløp og kjøpsfrekvens,
 • kjøp i et særlig varehus eller i særlige grupper av varehus
 • alder, kjønn, husstandssammensetning og boform.

 

Hvis du ikke vil motta personlig direktereklame eller tilbud, kan du kontakte Rusta og kreve at det tar slutt. Siden en viktig del av Club Rusta er at Club Rusta skal kunne levere personlig direktereklame og tilbud, innebærer en innvending mot dette imidlertid at Rusta har rett til å avslutte ditt medlemskap i Club Rusta. Kontaktopplysninger til Rusta for å gjøre en slik anmodning finner du under overskriften «Jeg vil kontakte Rusta om personvern – hvordan går jeg frem?».

 

Hvor lenge lagrer Rusta mine personopplysninger?

Rusta kommer ikke til å lagre personopplysningene over lengre tid enn det som er absolutt nødvendig for å oppfylle de formål som opplysningene ble samlet inn for. Eksempler på slike formål kan være håndtering av garantisaker, eller at Rusta ifølge lov plikter å lagre dine personopplysninger over en viss periode. Et ytterligere formål kan være for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare Rustas rettslige krav, f.eks. hvis det pågår en juridisk prosess. Deretter slettes eller avidentifiseres dine opplysninger.

Hvis du er medlem i Club Rusta, gjelder egne vilkår. I disse tilfeller vil Rusta blant annet sende markedsføring til medlemmer i inntil 24 måneder etter siste aktivitet, som for eksempel kjøp, deltakelse på arrangementer eller besøk på «Mine sider» på www.Rusta.com/no. Opplysninger fra samtaleopptak som skjer for opplæringsformål, slettes senest 28 dager etter innspillingsdato. Bildemateriale fra vår kameraovervåking lagres i to måneder før det slettes, hvis ikke særlige omstendigheter krever en lengre lagring, eksempelvis hvis det kreves for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav fra Rusta. 

For å oppfylle relevant bokføringslovgivning vil visse personopplysninger bli lagret i 7 år, regnet fra utgangen av det kalenderår da regnskapsåret som disse dataene tilhørte, ble avsluttet.

 

Hvor henter Rusta mine personopplysninger fra?

Rusta kan samle inn personopplysninger fra en såkalte «tredjeparter» – foruten de opplysninger som du selv gir til oss, eller som vi samler inn fra deg basert på dine kjøp, og på hvordan du bruker våre tjenester. De opplysningene vi samler inn fra tredjepart, er følgende:

 1. For å være sikre på at vi har riktige adresseopplysninger, kan adresseopplysninger fra autoriserte og akkrediterte registre bli samlet inn.
 2. Vi kan også samle inn opplysninger vedrørende kredittverdighet fra kredittvurderingsinstitusjoner, banker eller opplysningsfirma. Merk at dette kun omfatter enkelte næringsdrivende.
 3. I de tilfeller kunden ber om hjelp med en sak som berører et annet av Rustas konsernselskaper, kan også opplysninger fra andre av Rustas konsernselskaper samles inn.

 

Til hvilke samarbeidspartnere gir Rusta ut informasjonen og personopplysningene mine?

Databehandlere: Rusta kan måtte dele dine personopplysninger med tredjeparter, eksempelvis til andre konsernselskaper, IT-leverandører eller foretak som vi samarbeider med for å levere våre produkter og tjenester.

Dette omfatter leverandører som håndterer transport av bestilte produkter samt ved distribusjon av tilbud. For deg som ønsker å betale via delbetaling, tilbyr Rusta en løsning i form av betaling via betalings- og kredittforetak. Disse foretakene trenger personopplysningene for kredittopplysningsformål og for å kunne opprette tilhørende kredittavtale. Rusta deler også personopplysningene med tredjeparter for oppdatering og påføring av informasjon fra folkeregisteret og andre offentlige registre. Rusta oppretter imidlertid avtale med alle databehandlere først. Gjennom disse avtalene garanterer databehandlere sikkerheten for personopplysningene som de behandler og påtar seg dermed også å følge Rustas sikkerhetskrav og begrensninger, og krav til internasjonal overføring av personopplysninger.

Andre behandlingsansvarlige (tredjeparter): Rusta kan også måtte dele personopplysninger med tredjepart i situasjoner der det finnes juridisk forpliktelser, eller for å oppfylle Rustas plikter mot deg som kunde. Når personopplysninger deles med andre behandlingsansvarlige, gjelder mottakers personvernerklæring og personopplysningshåndtering.

Merk at Rusta ikke overfører eller selger personopplysninger til tredjepart for reklameformål.

Personopplysningene som Rusta samler inn om deg gjennom din bruk av Rustas nettsted, overføres til Google og Facebook i USA. Det gjøres gjennom Google Analytics og Facebook Pixel. Rusta har imidlertid sikret at dine rettigheter garanteres ved overføringen til USA gjennom Googles og Facebooks tilkobling til EU-US Privacy Shield. Mer informasjon om Privacy Shield er tilgjengelig på www.privacyshield.gov.

 

Hvor, rent geografisk, behandler Rusta mine personopplysninger?

Rusta streber etter å behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS. Rusta overfører heller ikke dine personopplysninger til noe land utenfor EU/EØS utover det vi angir ovenfor. Hvis noen personopplysninger overføres til noe land utenfor EU/EØS, vil Rusta iverksette tiltak for å påse at personopplysningene fortsetter å være beskyttet. Vi kommer også til å iverksette de tiltak som kreves for på lovlig måte å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

 

Som registrert kunde eller Club Rusta-medlem, hvilke rettigheter har jeg?

Du kan når som helst få innsyn i hvilken informasjon som finnes registrert om deg. Du vil da motta et «registerutdrag» kostnadsfritt. I dette registerutdraget kan du også få informasjon om formålene for behandlingen av disse personopplysningene, og informasjon om hvor disse personopplysningene har blitt hentet fra, og til hvilke mottakere opplysningene har blitt gitt eller skal gis ut. Du har også rett til i ditt registerutdrag å få informasjon om hvor lenge opplysningene vil bli lagret, eller hvilke kriterier som brukes for å fastslå denne tidsperioden.

En anmodning om å få innsyn i slik informasjon må være skriftlig og skal sendes til Rustas kundeservice på den adresse som angis nedenfor under overskriften «Jeg vil kontakte Rusta om personvern – hvordan går jeg frem?».

Du har også rett til dataportabilitet. Dataportabilitet innebærer retten til under visse forutsetninger å eksportere personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format til en annen behandlingsansvarlig.

Rusta vil, på din anmodning eller på eget initiativ, rette, avidentifisere, supplere eller slette opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende. Imidlertid er Rusta i visse tilfeller juridisk pliktig til å behandle personopplysningene selv om du har anmodet om at disse skal fjernes.

Under visse omstendigheter har du rett til å kreve begrensning av fortsatt behandling av personopplysningene, samt rett til å reise innvending mot behandlingen. Dette er under de forutsetninger som gjeldende personopplysningslovgivning tillater (eksempelvis hvis du stiller spørsmål ved om personopplysningene er korrekte, eller om behandlingen er lovlig).

Hvis du vil utøve noen av ovenstående rettigheter, har spørsmål om hvilke personopplysninger som Rusta har om deg, eller vil vite mer om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss. Kontaktopplysninger til Rusta finner du under overskriften «Jeg vil kontakte Rusta om personvern – hvordan går jeg frem?».

Hvis du er misfornøyd med Rustas behandling av personopplysningene, kan du ta kontakt med oss. Vi kommer til å gjøre vårt aller beste for å håndtere klagen. Hos Rusta har vi som mål at du alltid skal kunne føle deg sikker på at den informasjonen og de personopplysningene som du betror oss, håndteres på en ansvarsfull, korrekt og sikker måte, i samsvar med den lovgivningen og de regelverkene som gjelder innen dette område. Skulle Rusta ifølge din oppfatning mislykkes med dette, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

 

Generelt om informasjonskapsler og hvordan Rusta bruker informasjonskapsler

Rusta bruker informasjonskapsellignende teknikker for å muliggjøre visse funksjoner på nettstedet www.rusta.com. Det gjør vi for å forbedre nettstedet, levere en bedre og mer personlig service, og for markedsføring. Denne informasjonen lagres i form av en fil med kryptert innloggingsdata. Denne informasjonen brukes deretter for at vi skal kunne levere automatisk innlogging og for å huske dine eventuelle valg av innstillinger på nettstedet.

Rusta bruker informasjonskapsler i samsvar med Rustas erklæring for informasjonskapsler. Les mer om dette på www.rusta.com/no/informasjon/cookies/.

 

Mine personopplysninger – hvordan beskyttes de?

Hos Rusta har vi som mål at du alltid skal kunne føle deg sikker på at den informasjonen og de personopplysninger som du betror oss, håndteres på en ansvarsfull, korrekt og sikker måte, i samsvar med personopplysningsloven og andre regulatoriske krav. Rusta har derfor gjennomført en rekke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene. Dette er for å beskytte personopplysningene mot utilbørlig adgang, endring og sletting. Rusta kommer ikke til å dele opplysningene utover det som uttrykkelig følger av denne personvernerklæringen.

For å sikre at personopplysninger behandles på en sikker og konfidensiell måte, benytter Rusta seg av datanettverk. Disse datanettverkene er beskyttet med blant annet brannmurer og passordbeskyttelse i tråd med bransjestandard. For å sikre integriteten til personopplysningene som du betror oss via Internett, bruker Rusta krypteringsteknikk når slike personopplysninger overføres til Rustas servere. Rustas sikkerhetsrutiner oppdateres fortløpende for å holde tritt med den tekniske utviklingen.

 

Andre lenker

På www.rusta.com kan det forekomme lenker til eksterne nettsider som Rusta ikke har bestemmende innflytelse over. Disse lenkene omfattes ikke av denne personvernerklæringen. Rusta tar ikke ansvar for innholdet på hjemmesidene som www.rusta.com lenker til.

 

Jeg vil kontakte Rusta om personvern – hvordan går jeg frem?

Hvis du har spørsmål om hvordan Rusta håndterer personopplysningene, eller hvis du vil benytte dine rettigheter, kan du kontakte Rusta på gdpr@rusta.com, via telefon på 23 96 00 63, eller via brev til Rusta AB, Box 5064, 194 61 Upplands Väsby, Sverige. Merk brevet med «Personvernombud».

 

Kan Rusta endre sin personvernerklæring?

Rusta har rett til når som helst å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Ved mindre justeringer publiserer vi den endrede personvernerklæringen på vår hjemmeside; www.rusta.com. Samtidig publiseres også informasjon om når endringene trer i kraft. Hvis Rusta skulle komme til å gjøre mer omfattende endringer av personvernerklæringen, informerer vi deg via e-post. Dette forutsetter imidlertid at vi har tilgang til din e- postadresse. Hvis Rusta ikke har tilgang til e-postadressen, kommer vi, så langt som mulig, til å informere deg på annen måte. Hvis du ikke aksepterer de endringer som Rusta har gjort i personvernerklæringen, har du rett til å kreve at ditt medlemskap i Club Rusta opphører før den endrede personvernerklæringen begynner å gjelde. Hvis du ikke er medlem i Club Rusta, kan du kreve at Rusta stopper sin behandling av personopplysningene som du har betrodd oss før endringene i personvernerklæringen trer i kraft.