Hållbarhet & kvalitet

Hållbarhetsredovisningar

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet i praktiken. Redovisningen har upprättats i enlighet med redovisningsstandarden Global Reporting Initiative (GRI) samt svenska Årsredovisningslagen.

Läs mer.

Rustas visselblåsartjänst

Rusta strävar efter ett transparent affärsklimat med höga krav på en god affärsetik. Vi har nolltolerans mot alla former av mutor, korruption, kränkande behandling, mobbning och trakasserier. Vi uppmuntrar våra kunder att kontakta Rusta via vår visselblåsartjänst om ni misstänker oegentligheter, brott mot vår uppförandekod eller om ni har blivit illa behandlade.

Ditt meddelande kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Här hittar du vår visselblåsartjänst.

Det skall inte vara dyrt att välja hållbart

Bra kvalitet till lägsta pris är bra, men inte nog. Hos Rusta ska det också vara enkelt att förnya och fylla på hemma utan att behöva kompromissa med vårt gemensamma ansvar gentemot kommande generationer.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om hur Rusta arbetar med hållbarhet i praktiken.

Så arbetar Rusta för hållbar plastanvändning
Så arbetar Rusta för hållbar trähantering
Så arbetar Rusta för en mer hållbar logistik
Så arbetar Rusta med företagsansvar
Så arbetar Rusta med animaliska produkter