Integritetspolicy

Ladda ned integritetspolicyn som PDF – gäller fr.o.m. 2024-07-10

Vi har som mål att du alltid ska kunna känna dig säker på att den information och de personuppgifter som du anförtror oss hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt. Du ska dessutom kunna vara säker på att dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som är tillämpliga inom detta område.

I vår integritetspolicy vill vi därför berätta om hur vi på Rusta arbetar med hanteringen av dina personuppgifter. Rustas integritetspolicy gäller vår webbplats www.rusta.com, när du handlar varor och tjänster från Rusta, när du har kontakt med Rusta eller om du blir medlem i Club Rusta. Beroende på hur din relation till Rusta sett ut, kan det vara så att endast vissa delar av denna integritetspolicy gäller dig.

I detta dokument kan du också läsa mer om de rättigheter som du har gentemot Rusta och hur du kan nyttja dessa. Utöver vår integritetspolicy gäller särskilda villkor vid köp av Rustas beställningsvaror och för medlemskap i vårt lojalitetsprogram; Club Rusta. Om du skulle ha några ytterligare frågor efter att ha tagit del av innehållet i denna policy är du alltid välkommen att kontakta Rusta genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@rusta.com.