Villkor Club Rusta

Gäller fr.o.m. 2018-05-25.

Allmänt

Dessa villkor gäller för Club Rusta Sverige (nedan kallat "Club Rusta"), ett lojalitetsprogram utfärdat av Rusta AB med organisationsnummer 556280-2115 och adress, Kanalvägen 12, 4tr., 194 61 Upplands Väsby (nedan kallat "Rusta").

Som medlem i Club Rusta får du förmåner i form av klubbpris på utvalda produkter, tillgång till din köphistorik via "Mina Sidor", 365 dagars öppet köp mot uppvisande av kvitto samt att varan returneras i obruten originalförpackning, fler och bättre erbjudanden ju oftare du handlar hos oss samt ett nyhetsbrev fyllt med tips och inspiration.


Medlemskap

Club Rusta riktar sig till privatpersoner som är kunder hos Rusta. För att bli medlem måste du ha fyllt 16 år. För att hantera ditt medlemskap behöver vi din e-postadress, ditt mobilnummer samt ditt personnummer. Genom att du godkänner dessa villkor intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Ansökan om medlemskap sker i något av våra varuhus, per SMS eller på www.rusta.com/registrera. Medlemskapet är kostnadsfritt och är giltigt i Rustas samtliga varuhus i Sverige. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.


Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som vi samlar in om dig används för att administrera ditt medlemskap, samt för att skicka information och erbjudanden till dig. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet och för att uppdatera vårt medlemsregister med din postadress. Som medlem hos oss kan du ta del av de uppgifter som finns lagrade om dig på "Mina Sidor" på www.rusta.com.
Rusta är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandlingen som sker i anledning av ditt medlemskap i Club Rusta. För mer information om Rustas personuppgiftbehandling, inklusive dina rättigheter och de säkerhetsåtgärder som Rusta har vidtagit för att skydda din integritet, se Rustas integritetspolicy.


Marknadsföring

Till medlemmar i Club Rusta åtar sig Rusta att tillhandahålla personliga erbjudanden baserade på medlemmarnas köphistorik hos Rusta. Vid registrering av köp genom Club Rusta samlar Rusta därför in uppgifter om dina köp. Informationen om dina köp används för att tillhandahålla dig erbjudanden och rabatter samt för marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Uppgifter om vilka varor och tjänster som köpts behandlas inte längre än 24 månader från köpet för de ändamål som beskrivits ovan.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från Club Rusta sker via e-post eller SMS och på dina villkor, då du själv väljer hur du vill få information. Vill du ändra dina inställningar eller korrigera de uppgifter som finns om dig gör du det på "Mina Sidor" eller genom att kontakta Rustas kundservice.

Den som inte vill motta personlig direktreklam eller erbjudanden kan kontakta Rusta (se kontaktuppgifter nedan) och begära att det upphör. En väsentlig del av Club Rusta är dock att Club Rusta ska tillhandahålla personlig direktreklam och erbjudanden varför en invändning mot detta innebär att Rusta har rätt att ensidigt avsluta medlemskapet i Club Rusta.

I och med att du ansluter dig till Club Rusta bekräftar du att du tagit del av och godkänner Club Rustas villkor för medlemskap och att du har tagit del av Rustas integritetspolicy

 

Avtalstid och villkorsändringar

Ditt medlemskap gäller tillsvidare, och kan sägas upp när som helst av endera parten. Vill du säga upp ditt medlemskap ska du kontakta Rustas Kundservice, customerservice@rusta.com. Ditt medlemskap avslutas senast 30 dagar efter det att Rusta mottagit meddelande om uppsägning. Har du inte varit aktiv i Club Rusta under de senaste 24 månaderna, t.ex. genom att du handlat, deltagit i evenemang eller besökt "Mina Sidor", så kommer Rusta att avsluta ditt medlemskap. Om du bryter mot medlemsvillkoren för Club Rusta eller om vi misstänker missbruk av medlemskapet kommer ditt medlemskap att avslutas med omedelbar verkan.

Rusta har rätt att ändra dessa villkor. Vid mindre ändringar av dessa villkor kommer Rusta att publicera de justerade villkoren på www.rusta.com/se/club-rusta/villkor/ (Norge: www.rusta.com/no/club-rusta/villkor/) med information om när ändringarna träder ikraft. Om Rusta genomför väsentliga förändringar i villkoren kommer Rusta att informera dig via e-post. Om du inte accepterar villkorsändringen kan du säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan.

 

Oförutsedda händelser

Rusta är inte ansvarig för skada som beror på omständigheter som Rusta inte råder över såsom lagändring, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Rusta själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Rusta är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Rusta varit normalt aktsam.


Tillämplig lag, tvist m.m.

Svensk rätt tillämpas på dessa villkor och prövas av svensk domstol.

 

Kontakt

Har du frågor om Club Rusta, kontakta gärna ditt varuhus eller Rusta Kundservice på customerservice@rusta.com eller 0771-28 10 10. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du Rusta eller så kan du läsa mer i vår integritetspolicy.
För kontakt via brev hänvisas till Rusta AB, Box 5064, 194 61 Upplands Väsby.